آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۸
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

 آیا واقعا قبر مطهر حضرت علی اکبر (ع) در ضریح مبارک امام حسین (ع) است؟ قبر مطهر بقیه اصحاب امام (ع) در کجا واقع شده است؟ سنگ قرمز رنگ کنار ضریح حضرت سیدالشهدا(ع) چیست؟

طبق فرموده امام صادق (ع) قبر حضرت علی اکبر (ع) در پایین پای بدر بزرگوارش قرار دارد و این گونه نقل شده است که امام سجاد (ع) به قبیله بنی اسد امر فرمودند که دو گودال حفر کنند و در یکی، بنی هاشم و در دیگری اصحاب را دفن کنند؛ بنابراین حضرت علی اکبر به امام حسین (ع) نسبت به بقیه شهدا نزدیک تر هستند؛ پس وقتی ما در قسمت پایین قبر مطهر راه می رویم، در واقع روی قبر شهدا راه می رویم، لذا برخی از بزرگان هیچ گاه از این قسمت عبور نمی کردند. سنگ قرمزی که در بخش بالای سرمطهر امام (ع) است، نشانه قبر و بدن مبارک آن حضرت است که نماز خواندن جلوتر از آن صحیح نیست.