گذشته یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره 9628، 12 صفحه
3
سیاسی
کارت قرمز ایران به بازرس خاطی / «رسالت» برخورد با بازرس آژانس انرژی اتمی را تحلیل می کند
نفیسه امامی
4
اقتصادی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
12
صفحه آخر
جای خالی قانون / «رسالت» از لزوم حضور حقوقدان در شورای صدور مجوز فیلم وزارت ارشاد گزارش می دهد
طراح: مینا غلامرضایی