آرشیو چهار‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۶۰
اقتصاد
۵

گذر

ورود دادستانی به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اشخاص

دادستان کل کشور در بخش نامه ای تاکید کرد ورود کالا با کارت بازرگانی افراد دیگر مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می شود.

به گزارش تسنیم، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور بخش نامه ای درباره نحوه برخورد با استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی اجاره ای یک بار مصرف ابلاغ کرد. بر اساس این بخش نامه واردات با کارت بازرگانی دیگران (کارت های واگذار شده موسوم به اجاره ای) مشمول مقررات قاچاق کالا است. در انتهای این بخش نامه آمده است تنظیم و صدور سند وکالت واگذاری یا استفاده از کارت بازرگانی دیگران تسهیل بزه قاچاق و در حکم معاونت در جرم قاچاق تلقی می شود.

موافقت رهبری با انتقال پادگان 06 تهران

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خروج پادگان 06 تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید، از ساخت پارک در 35 هکتار از اراضی این پادگان خبر داد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در یازدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اعلام این مطلب که طرح مرکز مدنی پاسداران (پادگان 06 تهران) و همچنین طرح ساماندهی تپه های سنندج در شورا به تصویب رسید، بر حفظ و حراست از تپه های موجود در شهرها به عنوان میراث طبیعی تاکید کرد و گفت: در این دوره طرح های جامع به صورت مسئله محور، تهیه و بازنگری می شوند. رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن تاکید بر حفظ و حراست از جایگاه تاریخی تپه های سنندج ادامه داد: باید در بازنگری طرح جامع سنندج، فرصت های متنوعی فراهم شود و فرصت های فراهم شده بتواند در بهبود کیفیت زندگی مردم تاثیر مثبتی ایجاد کند. وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: بازنگری طرح جامع به صورت مسئله محور دنبال می شود. در این دوره تاکید بر این است که طرح جامع شهرها به صورت مسئله محور تهیه و بازنگری شوند و مسائلی که مردم و شهرها با آن دست به گریبان هستند، در تهیه و بازنگری طرح جامع شهرها مدنظر قرار بگیرد. اسلامی ادامه داد: تهیه طرح های جامع به صورت مسئله محور، کمک می کند تا هم کمبود سرانه ها جبران شود و هم نیاز شهرها با دیدگاه اجتماعی- اقتصادی حل شوند.

احتمال حذف میلیونی یارانه نقدی پردرآمدها در پایان آبان

برخی خبرها از آمادگی حذف میلیونی یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد در دوره آبان حکایت دارد. به گزارش تسنیم، با الزام دولت به حذف یارانه نقدی پردرآمدها از سوی دولت، در ماه های شهریور و مهر در مجموع یک میلیون و صد هزار نفر از افراد متمکن از جمع یارانه بگیران حذف شده اند. گفتنی است بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در تبصره 14 قانون بودجه در پایان سال جاری، دولت مکلف به حذف سه دهک بالایی درآمدی شده است.

بررسی ها نشان می دهد با حذف 24 میلیون نفر از افراد متمکن، در نهایت رقمی نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان در پرداخت یارانه نقدی صرفه جویی می شود. بر اساس قانون، بودجه سالانه رقمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی حدود 75 میلیون ایرانی می شود. همان طور که اشاره شد، در دو دوره اخیر پرداخت یارانه نقدی نزدیک به 1.1 میلیون نفر از جمع یارانه بگیران متوقف شده و دولت برای حذف 23 میلیون نفر باقی مانده، نزدیک به پنج ماه فرصت دارد. در حال حاضر نیز کمتر از 20 روز به دوره پرداخت یارانه نقدی در آبان مانده و هنوز اطلاعات دقیقی از سوی سخنگوی ستاد تبصره 14 قانون بودجه درباره نحوه حذف یارانه افراد پردرآمد در این ماه ارائه نشده و پیگیرهای تسنیم از ستاد حذف یارانه نیز منجر به نتیجه رسمی نشده است. نکته مهم اینکه بر اساس مصاحبه های مسئولان، حذف های انجام شده در ماه های اخیر به صورت پایلوت بوده و دولت باید به سمت حذف انبوه یارانه نقدی ثروتمندان حرکت کند. در این بین برخی خبرها از آمادگی حذف میلیونی خانوارهای پردرآمد در دوره آبان پرداخت یارانه نقدی حکایت دارد.

گفتنی است به تازگی اختلاف نظرهای جدی میان سازمان هدفمندی یارانه ها و ستاد تبصره 14 قانون بودجه درباره حذف یارانه نقدی جمعیتی نزدیک به 10 هزار نفر ایجاد شده بود که در نهایت با بیانه سازمان هدفمندی مشخص شد قرار نیست یارانه نقدی خانوارهای غیرمتمولی که در شهریور به علت ردحساب یارانه آنها قطع شده بود، پرداخت شود.