آرشیو دو‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۰
سیاست
۲
روزنه

با توجه به رویکرد جدید در قوه قضائیه صورت گرفت

عفو 3 فعال اصلاح طلب

با رویکرد جدید قوه قضائیه، 32 نفر از محکومان امنیتی مورد عفو قرار گرفته اند. این عفوشدگان عموما مشمول عفو کامل شده و برخی تخفیف قابل توجه داشته اند. حتی برخی از محکومان به حبس ابد بودند که عفو شدند. برخی هم حبس های طولانی مدت؛ مثلا بالای 30 سال داشتند که عفو شدند. بر همین اساس و بنا بر خبرهای رسیده به روزنامه «شرق»، سه نفر از این محکومان از روزنامه نگاران بوده اند. تجدیدنظر در احکام فعالان سیاسی نشان می دهد که نگاه دستگاه قضا به محکومان امنیتی نسبت به گذشته تفاوت کرده است. پیش تر سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید، تمایز و مرزبندی صحیح بین جرائم امنیتی و سیاسی است، گفته بود: «اگر عمل انتسابی مشمول جرم سیاسی باشد، برابر قواعد جرم سیاسی و با حضور هیئت منصفه و اگر مشمول جرم امنیتی بود، برابر ضوابط و مقررات جرائم امنیتی، مورد رسیدگی قرار گیرد». محسن اسماعیلی گفته بود: «قوه قضائیه علاوه براین، در دور جدید این رویکرد را نیز ارائه داد که به محکومان امنیتی نیز نگاه جدیدی دارد و محکومان امنیتی در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه، فراروی آنها باشد، مورد عنایت قوه قضائیه و مقام معظم رهبری قرار گیرند». طبق شنیده های خبرنگار روزنامه «شرق» از منابع آگاه، «صبا آذرپیک» و «پوریا عالمی» از محکومانی هستند که بر اساس روال جدید قوه قضائیه در پرونده های آنها تجدیدنظر شده و مورد عفو قرار گرفته اند. پوریا عالمی به عنوان یک روزنامه نگار مستقل و طنزنویس سیاسی روزنامه «شرق»، ضمن تایید مختومه شدن پرونده خود و جلوگیری از اعزام خود به زندان برای سپری کردن حکم حبس، با تشکر از همه خوانندگان روزنامه که ابراز همدردی و نگرانی کرده بودند و همچنین با تشکر از معاونت فرهنگ و رسانه دادستانی و دفتر ریاست قوه قضائیه که اعاده دادرسی را به جریان انداختند، گفت: «مهم ترین اصل در بهبود وضعیت جامعه، تاکید بر استقلال مطبوعات آزاد و حمایت از روزنامه نگاری مستقل است. بررسی و تجدیدنظر در پرونده چند روزنامه نگار مستقل، از جمله پرونده خود من، می تواند این امید را ایجاد کند که به سمتی برویم که اصولا برخورد با روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل، غیرپلیسی و غیرقضائی شود. ازهمین رو امیدوارم حل این پرونده ها که جرائم و اتهامات روزنامه نگاری محسوب می شوند، اولین قدم برای ایجاد بستری باشد که در آن قوه قضائیه به جای سنت نگران کننده برخورد و تحدید مطبوعات، از شفافیت گردش اطلاعات و آزادی پس از بیان منتقدان و روزنامه نگاران و روشنفکران حمایت کند؛ چراکه رسانه های مستقل و منتقد، مهم ترین فاکتور جلوگیری از فساد سازمان یافته هستند».