گذشته دو‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، شماره 3580، 16 صفحه
1
صفحه اول
دکتر فریدون مجلسی
دکتر مهدی زارع
دکتر صادق زیباکلام
2
سیاست
3 استیضاح؛ تلافی بی اعتنایی به مجلس؟ / ارائه استیضاح وزیر نفت و زمزمه های استیضاح وزیر کشور
امیرمحمد حسینی
دورخیز سعید جلیلی برای 1400 / اعتراض موتلفه به فهرست تندروها
روزنه
عفو 3 فعال اصلاح طلب / با توجه به رویکرد جدید در قوه قضائیه صورت گرفت
3
سیاست
معمای قتل دکتر سامی / جستاری در باب چرایی قتل نخستین وزیر بهداشت پس از انقلاب
8
ادبیات
شهر مدرن، اسطوره پیشامدرن / در باب مدرنیزاسیون، شهر و رمان ایرانی با نگاهی به کتاب «اسطوره تهران» جلال ستاری
علی شروقی
شیرازه
این یک کلاه است! / «شازده کوچولو»ی احمد شاملو
9
ادبیات
نادر شهریوری (صدقی)
عطف
محاکات جهان واقعی / نخستین ترجمه «آلیس در سرزمین عجایب»
10
هنر
نغمه ثمینی
در بوته نقد
متنی برای همه فصول / نگاهی به نمایش جمعه کشی اسماعیل خلج
فرهاد امینی
15
دیپلماسی
نه موازنه گر، نه مواجهه گر / نقش عراق برای ایران
مدل نسل چهارم جنگ ها / تحلیل حسین رویوران از آنچه در عراق گذشت
آشوب مثل یک دومینو است / تحلیل ابراهیم متقی از آنچه در عراق گذشت
16
روزنامه فردا
فرشته بهجت
طراح: میهایی ایگنات
کیهان هادی صادق
دکتر بابک زمانی
مهندس محمد درویش
تجربه دیگران