آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۰
صفحه آخر
۲۰

قانونی برای رودخانه ها

طبق قانون به تصویب رسیده در پارلمان نیوزیلند رودها همچون یک انسان می توانند در دادگاه علیه کسانی که به رود آسیب زده اند، اقامه دعوی کنند. براساس قوانین جدید، برای حمایت از رودها، هیاتی دونفره متشکل از یک نماینده دولت و یک نماینده مردم بومی، وظیفه مراقبت از حقوق رودخانه ها را بر عهده خواهند داشت. این هیات می تواند به نمایندگی از رودخانه ها در محاکم قضایی حاضر شده و حقوق تضییع شده رود را مطالبه و استیفا کند.  مردم مائوری برای اولین بار در دهه 70 قرن 19 میلادی، وانگانوی را به عنوان یک موجود زنده به رسمیت شناختند. برای مردم مائوری، مراقبت از رودها یک امر ویژه و حیاتی به شمار می رود. یک ضرب المثل مائوری می گوید: من رود هستم و رود من است.