آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۷
صفحه اول
۱
نگاه روز

زنان منادیان امید

اشرف بروجردی

برخلاف سرد بودن فضای انتخابات، کاهش امید و اعتماد اجتماعی به عنوان یک سرمایه برای ملت، زنان به عنوان افرادی که می توانند اثربخش و امیدآفرین باشند، در روزهای گذشته در هیات کاندیداتوری مجلس حضور پیدا کرده اند و این نکته قابل توجه است. زنان نسبت به وضعیت جامعه حساسیت دارند و حضورشان نشان می دهد که آنها در خود توانایی تغییر شرایط را می بینند. آنها می دانند که با اتکا با توانمندی های خود می توانند جامعه را از موقعیت فعلی نجات دهند و چشم انداز بهتری را برای آن ترسیم کنند. زنانی که تاکنون به عنوان کاندیدا در دوره یازدهم مجلس ثبت نام کرده اند از میان چهره های شاخص نیستند اما آنها می دانند که می توانند مرزها را درنوردند، آنها می دانند که به عنوان مدیرانی توانمند و به نمایندگی از عقل جمعی رویه های حکومت داری را در عرصه قانون گذاری می توانند تغییر دهند. آنها می خواهند وارد عرصه قانون گذاری شوند تا از طریق مبانی قانونی اقداماتی را انجام دهند تا امید را به مملکت بازگردانند. نتایج این سه روز نشان می دهد که این باور در زنان شکل گرفته است که آنها قدرت و توانایی خود را کافی و لازم می دانند تا تحولی را در جامعه ایجاد کنند و این امر می تواند یک نقطه قوت برای انتخابات آینده باشد. افزایش حضور زنان در ثبت نام دوره یازدهم مجلس می تواند منجر به رشد مشارکت عمومی شود، می تواند رکود فعلی را کنار و شرایط بهتری را برای جامعه رقم بزند. اما چرا احزاب شناخته شده زنانه که کم تعداد هم نیستند در حال حاضر حضور فعالی ندارند یا بیانیه ای صادر نکرده اند؟ علت این بود که آنها احساس می کردند بهتر است زمینه و فرصت را ایجاد کنند تا زنان خود به این جمع بندی برسند و خود تمایل پیدا کنند تا نقش آفرین باشند. بیانیه ها هم معمولا زمانی صادر می شوند که مردم آماده حضور پای صندوق های رای هستند.

با این حال تمام این احزاب و گروه هایی که در حوزه زنان کار می کنند، در این مدت جلسات کارشناسی داشتند و ابعاد این قضیه را بررسی کردند و در کنار آن، به یکدیگر توصیه می کردند برای مشارکت حتما کاندیدا شوند. با اینکه این فعالیت ها تاکنون نمود سیاسی نداشته است اما نمی توان این جلسات و فعالیت ها را نادیده گرفت. البته نباید فراموش کرد در حال حاضر جامعه بیش از آنکه امیدی را در خود بپروراند، منتقد است و امروز این نقادی است که محافل را گرم نگه می دارد. به نظر می رسد همه به نحوی منتقد حاکمیت و رفتارهایی هستند که از دست اندرکاران نظام صادر می شود و وقتی این بحث وجود داشته باشد، حضور زنان می تواند بذر امید را در جامعه بکارد. به عنوان فردی که سال ها در نظام فعالیت کرده ام، ضروری می دانم که زنان باید مشارکت پررنگی داشته باشند و فعلا به عنوان کاندیدا ثبت نام کنند تا ببینیم در ادامه، رویه انتخابات به کدام سمت و سو خواهد رفت.