آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
اقتصاد
۳

خبر

اسامی کارشناسان طرح گرانی بنزین اعلام شود

سید احسان خاندوزی، مدرس دانشگاه در خصوص نامه منتشرشده شوک بنزینی دولت گفت: ما تعدادی از کارشناسان اقتصادی و نفتی از دولت خواستیم به طور شفاف و کامل اسامی کارشناسان موافق طرح بنزینی دولت را - چه از مدیران و کارشناسان میانی دولتی چه از مراکز علمی -پژوهشی برای مردم اعلام کنند.

وی افزود: اگر این طرح مطالعات پشتیبانی داشته است، دولت باید آن را منتشر کند.

این طرح توسط کدام کارشناسان مطرح شده؟

میثم پیله فروش، استاد اقتصاد در خصوص نامه منتشرشده شوک بنزینی دولت گفت: دولت باید به مردم و کارشناسان دلسوز اعلام کند که این طرح توسط کدام کارشناسان پیشنهاد شده و پیوست های کارشناسی و مطالعاتی آن بر پایه کدام اسناد است. وی افزود: دولت با توجه به الزام قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لحاظ کردن تبعات اجتماعی اصلاح یارانه حامل های انرژی، سند پیوست مطالعه کارشناسی خود را منتشر کند.