آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۱
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی(ره): هر چه آنها (دشمنان) در بوق هایشان بر ضد شما صحبت کنند دلیل بر قوت شماست و دلیل بر عظمت اسلام و عظمت جمهوری اسلامی است.