آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۳
نیرو
۲۲

روایت آماری از مصرف غیرمجاز آب

معاون نظارت بر بهره برداری آبفای استان تهران با اشاره به مصرف غیرمجاز 2درصد از کل آب تهران گفت: سالانه 30 میلیون مترمکعب آب در این استان به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار می گیرد. محمدرضا کرمی نژاد گفت: میانگین تعداد انشعاب های غیرمجاز در این استان سالانه 12هزار رشته است. این انشعاب ها بیشتر در شهرهای پیرامون استان و در امور ساخت وسازهای غیرمجاز استفاده می شود. وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 10 هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده و به شبکه آب این استان پیوسته است، افزود: 12هزار انشعاب غیرمجاز دیگر نیز شناسایی شده و تمامی واحدهای مربوط به این شرکت بسیج شده اند تا این کار به نتیجه برسد. معاون نظارت بر بهره برداری آبفای استان تهران با اشاره به اینکه انشعاب های غیرمجاز آب به تاسیسات آبرسانی خسارت وارد می کند، گفت: این انشعاب ها باعث آلودگی شبکه توزیع، شکستگی، کاهش فشار آب در شبکه و ترویج اسراف آب بین سایر مشترکان می شود. در صورت مشاهده انشعاب غیرمجاز، این انشعاب از مدار خارج شده و به شبکه شهری متصل می شود. این مقام مسوول اضافه کرد: سالانه یک میلیارد و 416 میلیون مترمکعب آب در استان تهران تصفیه می شود که حدود 25 درصد حجم کل آب کشور را شامل می شود.