آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۴
باشگاه اقتصاددانان
۲۳
پرسش امروز

گام های بعدی بازار مسکن

آمارهای رسمی از وضعیت بازار مسکن در ایستگاه پایانی فصل پاییز نشان می دهد: این بازار به لحاظ حجم معاملات و نوسانات قیمتی مسیر متفاوتی از دو ماه ابتدایی فصل پاییز را طی کرده است؛ به طوری که تازه ترین گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن در آخرین ماه پاییز حاکی از رشد 146 درصدی حجم معاملات مسکن در مقایسه با آبان امسال است.

 از سوی دیگر بازار مسکن پس از گذران چهار ماه ثبات و کاهش قیمت مسکن، مجددا مسیر افزایشی را برای خود برگزید. به طوری که مطابق با آمار، قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران که از مرز 14 میلیون تومان در مردادماه به کانال 12 میلیون تومان در آبان ماه بازگشته بود، مجددا مسیر افزایشی را در پیش گرفت و به کانال 13 میلیون تومان بازگشت. این دو رخداد شگفتی ساز در آذرماه امسال این سوال مهم را برای فعالان و متقاضیان بازار مسکن ایجاد کرده است که در ماه های آتی این بازار چه مسیری را در پیش خواهد گرفت؟ آیا در ماه های باقی مانده از سال 98، امکان تجربه مجدد افزایش قیمت وجود دارد؟ چه عواملی می تواند سرنوشت بازار مسکن را در سال جاری تعیین کند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز، «مسیر بازار مسکن در واپسین ماه های باقی مانده از سال 98» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.