آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۰۳
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

رهبر معظم انقلاب: بزرگداشت 22 بهمن یعنی یادآوری ایثار، رشادت و شهادت طلبی امتی که با پیروی از سلاله حسین(ع) بسیاری از معادلات جهان مدرن را دستخوش تغییرات بنیادین کرد.