آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۰۳
اقتصادی
۴

وزیر نیرو: دسترسی مردم ایران به برق بالاتر از میانگین جهانی است

وزیر نیرو با اشاره به بهره مندی 100 درصدی شهرنشینان و 99/7 درصدی روستانشینان از برق گفت: سطح دسترسی ایران به برق از سطح متوسط دنیا در حوزه شهری و روستایی بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان با بیان اینکه جمعیت کشور به نسبت چهار دهه پیش فقط 2/3  برابر اما ظرفیت منصوبه نیروگاهی 12 برابر شده است افزود: این آمار و اطلاعات حاکی از این است که به برکت انقلاب اسلامی عقب ماندگی های وسیع در بخش خانگی و تجاری جبران شده است.

وی افزود: یکی از بهره مندی ها از این ظرفیت 12 برابری، این است که جامعه شهری و روستایی ایران پس از 41 سال از حیث دسترسی به برق در بخش بالای جدول دسترسی در دنیا قرار دارد. بطورکلی 52 هزار و 983 روستا در این چهار دهه به برق دسترسی پیدا کرده اند که متوسط هر سالی 1300 روستا می شود.

وزیر نیرو ادامه داد: هم اکنون تمامی روستاهای بالای 20 خانوار کشور به شبکه برق متصل هستند. برنامه ریزی ها در حال حاضر معطوف به برقدار کردن روستاهای بالای 10 خانوار بوده و حتی سرمایه گذاری برای عشایر کوچ رو در حال انجام است تا این جامعه هم به نیروگاه های کوچک خورشیدی قابل مجهز شوند.

اردکانیان اضافه کرد: هم اکنون متوسط دسترسی به برق در دنیا در بخش شهری 96 درصد و در بخش روستایی 79 درصد است (اما) دسترسی برق در کشور ما در جمعیت شهری 100 درصد و در جمعیت روستایی 99/7 درصد است.  (بنابراین) سطح دسترسی ایران به برق از سطح متوسط دنیا در حوزه شهری و روستایی بیشتر است.

به گفته وی، چنانچه اگر مردم به عادت ها و رفتارهای مناسب تر مصرف روی آورند می توان از منابع موجود کشور برای جمعیتی به مراتب بیشتر از این هم استفاده کرد. امسال بیشتر به جهت همراهی مصرف کنندگان اعم از خانگی، صنعتی، تجاری، معدنی و کشاورزی توانستیم 3800 مگاوات اوج بار تابستان را کاهش دهیم بدون اینکه عرضه انرژی کم شده باشد.

وزیر نیرو ادامه داد: دستگاه های سرمایشی 21 هزار مگاوات از 58 هزار مگاوات را به خود اختصاص می دادند که مصرف کنندگان با صرفه جویی و مصرف بهینه سه هزار و 800 مگاوات اوج بار در تابستان کاهش یافت که معادل پنج هزار مگاوات ساخت نیروگاه و پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری که صرفه جویی شد. اردکانیان با بیان اینکه متولی برق هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران است، گفت: مجموع ظرفیت منصوبه نیروگاهی درکشور 82 هزار و 908 مگاوات است که از این میزان 1000 مگاوات مربوط به برق هسته ای است. جدا از این دو واحد نیروگاه برق هسته ای دیگر هم در حال احداث است.

وی افزود: اوج بار در تابستان 58 هزار مگاوات و در فصل زمستان 38 هزار مگاوات است بنابراین کشور از حیث ظرفیت نصب شده بویژه در زمستان هیچ مشکلی ندارد. اگر در مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری مدیریت بهتری صورت گیرد با اطمینان 100 درصدی و بدون قطعی برق زمستان را پشت سر خواهیم گذاشت.