آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۸
رسانه
۵
گزارشگ

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

محمد کاسبی، بازیگر سینما و تلویزیون مهمان برنامه چهل تیکه شبکه نسیم بود و در بخشی از این برنامه برای شهید سلیمانی اشک ریخت و از علاقه اش به او گفت  ویدیوی این بخش از برنامه در فضای مجازی نیز منتشر شده و بازخوردهای فراوانی داشته است. 

 خمار عشق

علیمردانی، مجری این برنامه در بخشی از صحبت هایش گفت: من عاشق چشم و ابروی آقای کاسبی هستم و ایشان به خوبی از این نعمت در بازیگری بهره می برند. کاسبی اما با بغض کرد و پاسخ داد: «خود من که عاشق چشم های شهید سردار قاسم سلیمانی بودم. چشم هایش خمار بود، خمار عشق. به خدا، ما خودمان مست چشم های دیگری هستیم.»

 سردار دل ها بود

کاسبی بعد از گفتن این حرف ها و زنده کردن یاد شهیدسردار سلیمانی اشک ریخت و علیمردانی گفت: «چه شد آقا؟ حال چشم هایتان بارانی شد. یاد چه افتادید؟ یاد جنگ و زمان انقلاب؟»

این بازیگر هم جواب داد: صحبت چشم های سردار سلیمانی را کردم و اینگونه شد. سردار دل ها بود. خیلی نامردی کردن؛ خیلی نامردی کردن. البته در مسلخ عشق جز نکو را نکشند. تمام شهدایمان به لیاقتی رسیدند که فقط باید شهید می شدند. این ملت، ملتی هستند که بخواهی با زور با آنها برخورد کنی، خسته می شوی. این ملت یک تاریخ دارد. ایرانی است؛ حسین، علی، آقا امام رضا، خانم فاطمه زهرا دارد.