آرشیو دو‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۸
جامعه
۱۳
خبر

دندانپزشکی و زنان و زایمان در صدر پرونده های قصور پزشکی

مدیر کل کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آبان سال جاری چهار هزار پرونده در نوبت اول بررسی شد که از این تعداد به ترتیب دندان پزشکی و زنان و زایمان در صدر پرونده های قصور پزشکی بودند. بابک سلحشور افزود: چهارهزارو یک پرونده قصور پزشکی در هشت ماهه گذشته در نوبت اول بررسی شد که پنج هزار و 19 نفر در این زمینه درگیر پرونده های قصور پزشکی بودند که از این تعداد دوهزارو 230 نفر محکوم و دوهزارو 89 نفر تبرئه شدند.او اضافه کرد: از پنج هزار و 19 نفر، 662 نفر در رشته دندان پزشکی دچار قصور پزشکی بودند که از این تعداد 429 نفر محکوم و 233 نفر تبرئه شدند. همچنین در رشته زنان و زایمان 519 نفر دچار قصور پزشکی بودند که 163 نفر محکوم و 365 نفر تبرئه شدند. سلحشور ادامه داد: بعد از دندان پزشکی، رشته زنان و زایمان بیشترین پرونده قصور پزشکی را به خود اختصاص داده و در این رشته پزشکی، دو نفر شامل مادر و کودک درگیر هستند و به دنیا آمدن کودک و سلامتی او برای خانواده بسیار مهم است و شکایت بیشتری در این زمینه انجام می شود؛ به همین دلیل تعداد افراد درگیر در این نوع قصور پزشکی نسبت به سایر رشته ها بیشتر است. او با بیان اینکه نخستین رشته در قصور پزشکی دندان پزشکی است، ادامه داد: رشته سوم نیز جراحی عمومی است که 447 نفر در این زمینه در هشت ماه گذشته درگیر بودند که 206 نفر تبرئه و 241 نفر هم محکوم شدند. سلحشور افزود: کمترین قصورهای پزشکی در این بازه زمانی هرکدام با یک نفر شاکی، شامل رشته های پزشکی هسته ای، طب کار و روماتولوژی بوده است. مدیرکل کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی به پزشکان توصیه کرد که برای بیماران خود وقت کافی بگذارند و درباره عوارض ناشی از اعمال جراحی یا مصرف برخی داروها توضیحات کامل را در اختیار بیماران قرار دهند و بیماران نیز با آگاهی کامل از این عوارض تصمیم بگیرند که دوره درمان را طی کنند. سلحشور گفت: رعایت اخلاق پزشکی برای پزشکان در اولویت است و زحمات زیادی نیز دراین باره متحمل می شوند اما گاهی به دلیل ازدحام جمعیت مراجعه کنندگان ممکن است کم توجهی هایی انجام شود. البته همکاران پزشک که پروانه مطب و گواهینامه پزشکی دارند، از مهارت و دانش کافی برخوردار هستند اما گاهی لازم است برای آنها دوره های آموزشی تکمیلی برگزار شود. او به بیماران نیز توصیه کرد: همه جوانب درمان بیماری خود را در نظر بگیرند و اطلاعات کافی درباره بیماری خود داشته باشند و بعد پزشک معالج خود را انتخاب کنند. مدیرکل کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی درباره جراحی های زیبایی گفت: چنانچه بیمار دچار مشکل جسمی است و باید جراحی زیبایی انجام دهد، در این نوع جراحی حتما طرفین یعنی بیمار و پزشک باید دقت کافی داشته باشند و به فردی که می خواهد جراحی زیبایی و پلاستیک را انجام دهد، توصیه می شود که حتما نزد روان پزشک برود و مشورت کند؛ زیرا فردی که از ظاهر خود راضی نیست و می خواهد دست به این جراحی بزند، شاید بعد از جراحی نیز رضایتمندی نداشته باشد. سلحشور اعلام کرد:  از ابتدای فروردین تا پایان آبان سال جاری 166 نفر درگیر قصور پزشکی در رشته جراحی زیبایی بودند که 106 نفر تبرئه و 60 نفر هم محکوم شدند.