آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۸
زندگی: ایران
۱۶

سروهای سیمین به برگزیدگان جشنواره فجر صنایع دستی رسید

چهارمین جشنواره فجر صنایع دستی هم به پایان رسید تا لوح تقدیر و جایزه ویژه این جشنواره که یک سرو سیمین است، به 11 نفر از هنرمندان جوان برگزیده برسد.  مراسم اختتامیه به جز تقدیر از برگزیدگان با چند خبر خوب برای خانواده بزرگ صنایع دستی کشور از سوی وزیر میراث فرهنگی نیز همراه بود؛ اخباری که  علی اصغر مونسان در مورد یکی از آنها این گونه گفت: در بودجه سال آینده برای احداث و توسعه بازارچه های صنایع دستی عدد مناسبی در نظر گرفته شده و اولویت در ایجاد مراکز فروش هنر های دستی است.وی با اشاره به این که برنامه نشان (برند) سازی هنر های دستی در دست اجراست ،درخصوص معافیت مالیاتی هنرمندان  صنایع دستی هم گفت: معافیت مالیاتی صنایع و هنر های دستی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بر اساس این مصوبه هنرمندان از پرداخت مالیات معاف شدند.

وزیر میراث فرهنگی موضوع بیمه هنرمندان را هم در دست پیگیری عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تامین بودجه این طرح اجرا شود.