آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۵۶۶۵
رسانه
۷
سه در چهار

جوجه کش ها یاد بگیرند!

به همین چند هفته قبل برگردید به فیلم غم انگیزی که با تیتر «جوجه کشی» در همه کانال ها و شبکه های اجتماعی راه پیدا کرد و خیلی ها از دیدنش ناراحت و  بعد خشمگین شدند. ویدئویی که حسابی سروصدا کرد و بسیاری را به این نتیجه رساند که اندازه مهربانی های مان آنقدر ته کشیده که دیگر حتی از کشتار دسته جمعی هزاران حیوان زبان بسته هم ابایی نداریم و از تلف شدنشان کک مان هم نمی گزد.   اما خوشبختانه بعد از چند هفته برای این فرضیه یک مثال نقض درست و درمان پیدا شد. آن هم انتشار فیلمی بود که دیدنش کاربران فضای مجازی را حسابی سر کیف آورد و ذوق زده شان کرد. ماجرا ساده بود، یک گروه از کارگران در گوشه ای از کشور با دیدن پرستویی که در بیل مکانیکی شان لانه و تخم گذاشته بود، مدت 20 روز پروژه را تا به دنیا آمدن جوجه ها تعطیل کردند. آدم های مهربانی که به اندازه یک فیلم 42 ثانیه ای اجازه داده بودند تا خاطره تلخ جوجه کشی چند هفته قبل را از یاد ببریم.