آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۵۶۶۵
رسانه: دور دنیا
۸

خبر

فریبکاری آمریکا به روایت ماهاتیر محمد

ماهاتیر محمد، نخست وزیر پیشین مالزی در گفت وگویی با شبکه قطری «الجزیره» اعلام کرد، این کشور پس از دریافت جنگنده های اف 16 آمریکایی دریافت که واشنگتن جنگنده های مذکور را بدون کدهای اساسی و برنامه کامل به مالزی فروخته و این کشور نمی تواند از تمام قابلیت های جنگنده های مذکور از جمله قابلیت هجومی آن استفاده کند.ماهاتیر محمد در ادامه گفت، بنابراین مالزی دریافت که تنها فایده جنگنده های اف 16 استفاده از آنها در مانورهای نظامی است.

دولت ژاپن در بحران

میزان حمایت از آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن به پایین ترین حد در دو سال اخیر رسیده است . نظرسنجی  روزنامه «آساهی» نشان داد  حمایت از آبه 8درصد نسبت به یک ماه گذشته کاهش داشته و به 33درصد رسیده است . نظرسنجی دیگری از سوی شبکه کانال های تلویزیونی خبری آ.ان.ان  هم نشان داد کابینه وی با کاهش 7درصدی رضایت روبه رو بوده و میزان حمایت از آن به8/ 32درصد رسیده است.