آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۵۶۶۵
فرهنگ: نسبتا تاریخی
۱۱

تعریف سرباز وطن

یکی دیگر از موضوعاتی که توجه رسانه های جهان را به خود جلب کرد اظهار نظر زاهدی درباره شهادت سردار سلیمانی بود. او پس از ترور سردار به بی بی سی فارسی می گوید: سلیمانی یکی از شخصیت هایی است که در دنیا شناخته شده است. سرباز وطن پرست و شرافتمند و بچه ساخته ایران بود. وزیر خارجه آمریکا می گوید، سلیمانی تروریست بود.  او همچنین می افزاید: بزرگ ترین تروریست خود آمریکاست... اینها خیال می کنند همه کر و کور و خرند. گیر کرده اند در گل. مستاصل شده اند. هر روز یک کار غلط می کنند. او همچنین با وزیر خارجه آمریکا نیز درگیر شده و خطاب به او نوشت: آمریکا و شرکایش مانند اسرائیل و سعودی در برابر ایران به زانو درآمدند.  آنها خلاف قانون سازمان ملل که خودشان در آن حضور دارند و در آنجا رای دادند، عمل می کنند. وزیر خارجه آمریکا غلط می کند که از خلیج ع رب ی به جای خلیج فارس استفاده می کند، کجا خوانده؟ او بچه بوده. من نمی خواهم کسی از خارج برای ما تصمیم بگیرد.