آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۲
معارف
۶

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ناتوانی از ادای کفاره افطار عمدی
س) کسی که چندین سال روزه نگرفته و توبه کرده است ولی برای ادای کفاره افطار عمدی، توان جسمی برای روزه گرفتن و توان مالی برای پرداخت پول کفاره را ندارد، وظیفه او چیست؟

ج) باید به هر تعداد فقیر که می تواند، کفاره بپردازد و احتیاط آن است که استغفار کند و اگر به هیچ مقدار توان پرداخت کفاره را ندارد، کافی است استغفار کند یعنی از صمیم قلب بگوید: استغفر الله (از خداوند بخشایش می طلبم).

پرداخت لوازم مورد نیاز فقیر به جای پول فطریه
س) آیا می توان به جای پول فطریه، مواد و لوازم مورد نیاز فقیر را برایش تهیه و به او تحویل دهیم؟

ج) به صورت مذکور کافی نیست، اما اگر از فقیر وکالت بگیرید که پول فطریه را برای او دریافت کنید و موارد مورد نیاز او را تهیه کنید (جایز است).

پرداخت فطریه به فقیر غیرشیعه
س) فقیری که می توان زکات فطره به او داد، چه شرایطی دارد؟

ج) باید شیعه اثنی عشری باشد، مگر آنکه پرداخت فطره به او موجب الفت و جلب نظر او شود.

فرو رفتن بی اختیار آب در هنگام روزه
س) اگر فردی در حال روزه برای شستشوی دهان و خنک شدن، آب را وارد دهان خود کند یا به جهت وضو، مضمضه کند اما بی اختیار آب فرو برود، آیا روزه، باطل است و باید آن را قضا کند؟

ج) در غیر مضمضه برای وضوی نماز واجب، احتیاط آن است که روزه آن روز را قضا کند.