آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۵
شرکت ها
۲۶
ساخت و ساز

رویکرد «خانه سبز» در دکوراسیون و ساخت و ساز ارزان

دنیای اقتصاد : گروه مهندسی معماری خانه سبز فعالیت خود را در سال 1383 با محوطه سازی آغاز کرد و بعد از گذشت دو سال با توجه به نیاز بازار کار طراحی نمای ساختمان، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و بازسازی ساختمان را به طور تخصصی در برنامه کاری خود قرارداد. همچنین با توجه به نیاز بازار درزمینه صنعتی سازی و کاهش هزینه های ساخت رویکرد این مجموعه به سمت کاهش هزینه ها و استفاده از مصالح نوین و های تک تغییر مسیر داد. از این رو اکثر مجموعه ها از این رویکرد استقبال کردند و در سال های 90 تا 95 پروژه های بازسازی به خصوص در بخش دولتی توسط این مجموعه انجام شد.

  پیرو آن مدیریت شرکت فعالیت جدیدی درحوزه مشاوره متریال و صنعتی سازی و کاهش هزینه های پروژه های ساختمانی را در دستور کار قرارداد. از این رو در 4 سال اخیر علاوه بر پروژه های بازسازی و دکوراسیون داخلی بخش جدیدی در این مجموعه با عنوان مشاور پروژه راه اندازی شد که صرفا درزمینه صنعتی سازی، کاهش هزینه های پروژه و استفاده از متریال نوین و های تک در بخش ساختمان فعالیت دارد.  رویکرد دیگری که در سه سال اخیر مخصوصا بعد از حادثه پلاسکو در برنامه های این مجموعه قرار گرفت، مبحث استراتژی حریق است. این مبحث که عنوان جدید و ناشناخته ای در صنعت ساختمان است به طراحی پلان معماری و المان های اطفای حریق طبق پلان معماری می پردازد به طوری که درحریق احتمالی مسیرهای امن برای خروج افراد و ساکنان وجود داشته باشد.  استراتژی حریق بیش از 10 سال است که توسط مشاوران و معماران ساختمان در اروپا و آمریکا موردتوجه قرار می گیرد، حال آنکه در کشور ما متاسفانه به مقوله جانبی و فراموش شده تبدیل شده و به صورت امری فانتزی موردتوجه قرارگرفته است. این مجموعه در این راستا از همکاری شرکتی بلژیکی در این حوزه بهره می برد و امیدوار است در سال 99 بتوان در زمینه کاهش هزینه و استراتژی حریق اقدامات خوبی انجام دهد.