آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۸
اقتصادی
۴

کارنامه خالی دولت در نوسازی بافت فرسوده

ابراز تاسف رئیس جمهور برای مردم خانه نمی شود

وعده نوسازی بافت های فرسوده پس از گذشت هفت سال از دولت موسوم به تدبیر و امید هنوز به جایی نرسیده تا حدی که رئیس جمهور از این وضعیت ابراز تاسف کرده که البته باید به ایشان یادآور شد ابراز تاسف برای مردم خانه نمی شود.

رویکرد انفعالی دولت روحانی در هفت سال گذشته در حوزه مسکن منجر به کاهش  شدید عرضه (به 550 هزار واحد در سال) و افزایش شدید قیمت ها (350 درصد طی هفت سال) شده است.

در این حوزه ،وزیر قبلی راه و شهرسازی که کارنامه پوچی دارد عباس آخوندی عمدتا در طول دوران وزارتش مدام به مسکن مهر بد و بیراه می گفت و آن را مزخرف و شهربرانداز می نامید، او همچنین هیچ گامی برای راه اندازی مسکن اجتماعی  که وعده اش را داد بود برنداشت و روز آخر هم افتخار کرد حتی یک واحد مسکونی نساخته است!  در کارنامه وزیر جدید هم چندان کارخاصی دیده نمی شود  و بیشتر به وعده و وعید گذشته است.

حالا حسن روحانی هم در گفت وگو با وزیر راه و شهرسازی  به نوعی از این وضعیت انتقاد کرده و با اشاره به اینکه متاسفانه در سال های اخیر پیشرفت قابل انتظار در بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری حاصل نشده است، بیان کرد: ضرورت دارد از زمین های دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی برای رونق

ساخت و ساز و احیا بافت های فرسوده، به ویژه در مناطق مرکزی شهرها استفاده شود.

گفتنی است، باید از رئیس جمهور پرسید چه کسی جز ایشان مسئول این وضعیت است؟ مگر مسئولین مربوطه زیر نظر ایشان انتخاب نشده بودند و تمام این مراحل زیر نظر دولت ایشان نبوده است؟ ضمن اینکه این ابراز تاسف ها مگر برای مردم خانه می شود؟ مگر با ابراز تاسف رئیس جمهور بافت فرسوده نوسازی می شود؟ یا اجاره ها کاهش پیدا می کند؟ طبیعی است که دولت باید در قبال این کاستی ها که زندگی مردم را تحت فشار قرار داده جواب پس بدهد.  

لازم به ذکر است، در دوره ای که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود یکی از ماموریت های محول شده از سوی رئیس جمهور به وی احیای بافت های فرسوده بود. کم کاری وزیر سابق راه وشهرسازی در این زمینه باعث شد تا روحانی دی ماه سال 96 اکبر ترکان را به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کند.

حدود سه سال پس از انتصاب ترکان و دو سال از رای اعتماد مجلس دهم به محمد اسلامی، اقدامات و برنامه های انجام شده در حوزه بافت های فرسوده توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی انتظارات رئیس جمهوری را برآورده نکرده است!