آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۳۷۵۲
سیاست
۳

الو شرق

88948273

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

مبارک باد این گرانی! بی درایتی، بی کفایتی و بی مسئولیتی های برخی مسئولان باعث شده دود آن به چشم مردم ضعیف، کم درآمد و نیازمندان واقعی کشور ما برود. هر روز که می گذرد، به جای اینکه مسئولان برای کاهش قیمت ها کارهای درخور توجهی انجام دهند تا قدرت خرید مردم بالا برود، کاری که انجام نمی دهند، هیچ، پس از افزایش قیمت ها در برابر درددل ها و انتقاداتی که در مطبوعات از سوی مردم اعلام و چاپ می شود، سکوت می کنند و پاسخ گو نیستند؛ اما پشت تریبون که قرار می گیرند، خوب شعار و وعده می دهند. پس از مدت کوتاهی فراموش می کنند چه گفته اند. این بی توجهی و سهل انگاری ها باعث شده قیمت مرغ گران شود و قیمت آن به مردم اطلاع رسانی می شود و می گویند در صورت گران فروشی مراتب را اطلاع دهید! وقتی بسیاری از اجناس به راحتی و چراغ خاموش گران می شوند، کمر خانواده های کم درآمد خمیده تر و مردان و زنان سرپرست خانوار که قدرت خرید ندارند، نزد فرزندان، نوه ها و میهمانان شرمنده می شوند.

علی اکبر فرقانی

چرا سازمان ثبت احوال پاسخ گو نیست؟ افرادی که کارت ملی هوشمندشان مفقود و ماه ها از این موضوع گذشته و مفقودی آن را از طرف شرکت پست و ثبت احوال اعلام کرده اند و با گذشت زمان پیدا نشده، برای آنها کارت جدید صادر نمی شود و باید دوباره کارهای اداری انجام دهند؟ مردم که بی کار نیستند چند بار برای انجام یک کار ساده مراجعات مکرر داشته باشند.

محمدرضا سیاه پوش از تهران

تاکنون کارتن خوابی، پارک خوابی، پیاده روخوابی، نیمکت خوابی در گردشگاه ها و روی مقوا خوابیدن کنار پیاده روهای خیابان ها و در این اواخر هم پدیده وحشتناک گورخوابی را دیده و شنیده بودیم؛ ولی پشت بام خوابی و اجاره دادن پشت بام ها آن هم برای خوابیدن یک یا چند نفر یا یک خانواده برای یک شب و تا شبی 50 هزار تومان و باز به تازگی اسکان دو یا چند خانواده در یک منزل یا آپارتمان را نشنیده بودیم. پدیده ای زشت و تحقیرآمیز و نامبارکی که علت آن را گرانی بیش از حد اجاره بهای منازل مسکونی و حتی تجاری در تهران و شهرهای بزرگ می دانند، حقیقت تلخی که واقعا وجود دارد و هیچ کس از مسئولان هم پاسخ گو نیست و کاری برای پیشگیری و کاهش ابعاد این فاجعه بزرگ و نامیمون اجتماعی انجام نمی دهند.

محمود بلیغیان

گرانی مصالح ساختمانی و توقف در خانه سازی: گرانی سال هاست ادامه دارد و مسئولان نتوانسته اند شرایط و اوضاع اقتصادی را به نفع مردم تغییر دهند. این نابسامانی ها باعث شده مصالح ساختمانی هم گران و موجب توقف در خانه سازی و افزایش قیمت خانه و اجاره ها شود.

اکبر از تهران