آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۷۹
اقتصادی
۸

128 میلیون تن محصول کشاورزی در سال 99 تولید می شود

منبع: ایرنا

شاهرخ شجری، سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهم راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی، گفت: بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا با حفظ منابع پایه تولید، ارتقای امنیت غذایی با اتکا بر تولیدات داخل و ارتقای بهره وری تمامی عوامل تولید بویژه آب وخاک در جهت دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی و راهبردی از اهم راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی است.

 وی با بیان اینکه تولیدات بخش کشاورزی در سال 92 بیش از 96 میلیون تن و در سال 98 بیش از 123 میلیون تن بود، گفت: برای سال 99 تولیدات بخش کشاورزی بیش از 128 میلیون تن برآورد شده است.شجری درباره میزان تولیدات کشاورزی در بخش زراعت، افزود: این بخش 68 میلیون تن تولید در سال 92 داشته که به بیش از 83.5 میلیون تن در سال 98 افزایش پیداکرده و پیش بینی می شود در سال 99 میزان تولید محصولات زراعی به بیش از 86 میلیون تن ارتقا یابد. وی با اشاره به افزایش تولید محصولات باغی اضافه کرد: تولید این محصولات از 16 میلیون تن در سال 92 به بیش از 23 میلیون تن در سال 98 افزایش پیدا کرده و پیش بینی می شود در سال جاری به 24.7 میلیون تن برسد. به گفته شجری، میزان تولید محصولات دامی از 12 میلیون تن در سال 92 به 15.6 میلیون تن در سال 98 رسیده و برآورد می شود در سال جاری به 16 میلیون تن افزایش یابد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تولید محصولات آبزی نیز از 890 هزار تن در سال 92 به 128 میلیون تن افزایش یافته و در سال 99 به 1.4 میلیون تن خواهد رسید. وی یکی از شاخص های کلان در بخش کشاورزی را ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: در اکثر سال ها، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت بوده است. شجری ادامه داد: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال گذشته نیز 8.8 درصد بوده علاوه بر اینکه رشد ارزش افزوده داخلی منفی را شاهد بوده ایم.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از هفت درصد با رشدی آهسته به 9.2 درصد در سال 98 رسیده است. شجری با تاکید بر اینکه 50 درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشورمان به عراق، افغانستان و امارات صادر می شود، تصریح کرد: این موضوع سبب شده با وجود محصولات صادراتی با کیفیت مناسب، به دلیل انحصار در خرید این محصولات، قیمت محصولات صادراتی کشورمان نسبت به قیمت جهانی پایین تر باشد.سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شاخص سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اظهار داشت: بررسی روند بلندمدت شاخص سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نشان می دهد، این سهم کمتر از پنج درصد بوده است.شجری با بیان اینکه با توجه به سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سال ها که با نوسان روند صعودی داشته و به حدود 9.2 درصد افزایش یافته است، افزود: اما سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پایین بوده و با نوسان از سال 90 تا 94 کاهش پیدا کرده و به 3.1 درصد رسیده است.