آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۸
جامعه
۱۰

دفترچه های بیمه سلامت بدون درج تاریخ اعتبار چاپ می شوند

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران گفت: تمامی دفاتر بیمه در همه صندوق ها بدون درج تاریخ اعتبار در برگ مشخصات و نسخ دفترچه چاپ می شود.

به گزارش فارس، حسینی از اعتبارسنجی دفاتر بیمه توسط موسسات درمانی از طریق استحقاق سنجی خبر داد و افزود: از ابتدای تیرماه جاری تمامی دفاتر بیمه در همه صندوق ها بدون درج تاریخ اعتبار در برگ مشخصات و نسخ دفترچه چاپ می شود و اعتبارسنجی دفاتر در هنگام ارائه خدمات، توسط موسسات درمانی از طریق استحقاق سنجی صورت می پذیرد.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی درخصوص اتمام اعتبار پوشش بیمه ای از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه سرپرست خانوار انجام می شود، اظهار داشت: بیمه شدگان برای دسترسی و اطلاع از تاریخ اعتبار پوشش بیمه ای خود می توانند با شماره گیری کد #1666*  از تاریخ اعتبار پوشش بیمه ای خود مطلع شوند.