آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۹
شهرستان ها
۷

60 کارخانه مازندران از تملک بانک خارج شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از خروج 60 کارخانه و واحد تولیدی طی سال گذشته از تملک بانک ها در استان خبر داد.

حسن خیریانپور از عقد یک تفاهم نامه و سه پروژه با هلدینگ سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان به مبلغ 400 میلیارد تومان خبر داد و افزود: این پروژه ها ظرف هیجده ماه در استان اجرایی می شود که از مصادیق جهش تولید است.

وی از دیگر مصادیق جهش تولید در استان را آزادسازی ساحل 165 نقطه و جانمایی برای چهار اسکله چندمنظوره، اصلاح نژاد دام و بذر و پیگیری انجام چهار پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و شیلاتی مازاد مصرف استان برشمرد.

وی از  پرداخت تسهیلاتی برای 300 دستگاه نشاکار خبر داد و افزود: تا کنون به 242 مورد نشاکار تسهیلاتی  به مبلغ 11 میلیارد تومان داده شد و با این اقدام، کشت مکانیزه نشا تا پایان سال از 55 هزار هکتار به 100 هزار هکتار افزایش می یابد.

این مسئول گفت: واحدهای تملیکی باید از حیطه تملیک بانک خارج و برای احیا به صاحب قبلی اهلیت دار یا افراد توانمند دارای اهلیت بازگشت داده شود. وی با تاکید بر لزوم پیگیری طرح های نیمه تمام با 60 درصد پیشرفت فیزیکی برای افتتاح و بهره برداری، به تعداد 22 طرح مهم و نیمه تمام استان با مبلغ سه هزار میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: 9 نیروگاه مقیاس کوچک در استان وجود دارد که با تلاش می تواند به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه برخی کارخانه ها تنها با یک شیفت درحال کار هستند، تلاش برای افزایش شیفت این کارخانجات تا دو و سه شیفت را مصداق جهش تولید دانست.