آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۰
ایران زمین
۱۱

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی اعلام کرد : ایجاد 12 هزار فرصت شغلی با اجرای طرح های مشارکتی در روستاها

خراسان رضوی: دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، توانمندسازی مردم پیرامون بنگاه های اقتصادی در خراسان رضوی را یکی از برنامه های این نهاد اعلام کرد که در نهایت به ایجاد 12هزار فرصت شغلی با اجرای طرح های مشارکتی در روستا منجر می شود. علی اکبر لبافی به مدل معین های اقتصادی(بنگاه های اقتصادی) در استان اشاره کرد و گفت: در این مدل اصل بر به اوج رساندن مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی است.

لبافی به شکل گیری نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی با فرمان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی اشاره و تصریح کرد: این سیاست ها از خرداد ماه سال 1398 شروع شد. این مدل به دنبال احیای مسئولیت شرکت ها و نهادها نسبت به افرادی که پیرامون شان حضور دارند و زندگی می کنند، است.

وی به مزایای توانمندسازی مردم پیرامونی توسط بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: پایداری شرکت و برندسازی آن نزد مردم از یک سو و توانمندی مردم از سوی دیگر ارمغان این طرح خواهد بود و در پی آن امنیت اقتصادی و اجتماعی برای شرکت ها ایجاد خواهد شد.

لبافی به حضور بالغ بر 220 معین اقتصادی در استان خراسان رضوی پرداخت و تاکید کرد: بالغ بر 96 درصد آنها از بخش خصوصی و تنها 4 درصد از کل معین های استان را بخش دولتی پوشش می دهد.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی بر6 مرحله نقشه راه طرح اشاره و تصریح کرد: در این 6 گام 40 برنامه عملیاتی وجود دارد و فرآیند کار را بخوبی نشان می دهد.

وی با بیان اینکه از 2400 روستای استان خراسان رضوی 1600 روستا طرح کسب و کار دارد، یادآور شد: معین اقتصادی بستر توسعه روستا را می شناسد و از فرصت های کشاورزی، صنعت، خدمات و... آگاه است.

لبافی به برخورداری 30 درصد روستاها از کارت اهداف اشاره و تاکید کرد: مطالعات مربوط به روستاها از سوی جهاد دانشگاهی و سازمان برنامه وبودجه انجام شده است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی از سامانه ثبت اطلاعات معین ها نیز سخن گفت و خاطرنشان کرد: همه اقداماتی که معین ها انجام می دهند ثبت و از سوی فرماندار هر شهرستان رصد می شود.

وی در همین رابطه با تاکید بر اینکه همه پروژه ها با عملیات میدانی تطبیق داده می شود، تصریح کرد: در نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی یک گروه کارشناسی 6 نفره فرآیند را بررسی می کنند و با توجه به دستورالعمل ها، پروژه های ثبت شده تایید یا عودت داده می شود و در اختیار نهاد قرار می گیرد.

علی اکبر لبافی به راه اندازی سایت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: هدف ما اعتمادسازی است و همه می توانند با مراجعه به این سایت روستا را انتخاب کنند و پروژه ها را ببینند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی از ثبت 2910 کسب و کار خرد و متوسط توسط 146 معین در 29 شهرستان در سامانه ثبت اطلاعات معین ها خبر داد و افزود: همه این کسب و کارها در گام های 5 و 6 و مرحله عملیات اجرایی هستند.

لبافی با بیان اینکه 1753 فعالیت اقتصادی از سوی 80 معین در 23 شهرستان مورد تایید قرار گرفته است، یادآور شد: 60 درصد از عملکرد معین ها تایید و بقیه در دست بررسی است.

وی به ایجاد 12 هزار فرصت شغلی در صورت بهره برداری از این پروژه ها اشاره کرد و گفت: 832 فعالیت یا کسب و کار با اشتغال 4660 فرصت شغلی تاکنون بهره برداری و از این تعداد مشخصات 1449 نفر شاغل در سامانه ثبت شده است.

لبافی با تاکید بر اینکه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی فعالیت خود را از روستاها آغاز کرده است، گفت: 63 درصد فعالیت معین های اقتصادی در حوزه کشاورزی است و از میان همه فعالیت های اقتصادی1371 مورد تاسیسی، 114 مورد تکمیلی، 253 مورد توسعه ای و 15 مورد فعالیت های با ظرفیت خالی است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی هدف از این مدل را به اوج رساندن مشارکت مردم عنوان و خاطرنشان کرد: 10625 نفر در قالب 269 حساب سپرده توسعه روستایی در 19 شهرستان و از سوی 38 معین حساب دارند که از این تعداد 184 حساب توسط 25 معین در 17 شهرستان برای 5976 نفر تایید شده و بقیه در دست بررسی است. وی همچنین به 1786 فعالیت فرهنگی در 27 شهرستان اشاره کرد و گفت: در مقابله با شیوع بیماری کرونا نیز معین های اقتصادی اقدامات بسیار خوبی صورت دادند.