آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
صفحه آخر
۲۰
راپورت های میرزا ادریس

گلف یا چوگان؛ مساله این است

حامد عسکری (شاعر و نویسنده)

الیوم در اندرونی همایونی جلوس کرده و به شکستن هسته زردآلو مشغول بودیم که خشایار راپورت آورد قبله عالم، گویا این مردک زردنبو، آخر هفته ماضیه از ترس کرونا یا تظاهرات مردمی گلف بازی خودش را در تفرجگاه اختصاصی خویش لغو و در منزل تمرگیده است. فرمودیم گلف چی هست حالا؟ فتویی نشان داد. مردک دیلاق یه کلاه مزلف بر سر گذاشته و یک جفت دستکش زپرتی دست کرده، یک چوب گرفته دستش می زند زیر یک گوی که برود بیفتد توی یک چاله و مثلا برنده شود. چنان پس گردنی به خشایار زدیم که برق از سه فازش پرید. عارض شد قبله عالم، چرا می زنید؟ فرمودیم پدر سوخته، این که همان چوگان خودمان است. اینها چرا دزدیده اند؟ عارض شد ما چه بدانیم. فی الفور قلم و کاغذ خواستیم. حاضر شد. فرمودیم بنگارد:  مردک نکبت پیزوری، بی سلام و حال و احوال بعدا سر این که این چه وضع مملکت داری است که سیاه و زرد و سرخپوست از دستت آسایش ندارند، آچارکشی ات خواهم کرد. عجالتا بحث ما سر این مسخره بازی ای است که اسمش را گذاشته ای گلف. مردک یابو! اسب و زین و گوی و میدانت کو؟ برداشته ای ورزش مارا دزدیده ای و پز هم می دهی؟ یک بار دیگر ببینیم چوب دست گرفته ای داری گردالی می اندازی توی سوراخ، اسب زین می کنیم می آییم همان چوب را می کنیم توی سوراخ بینی ات. بعد خودمان به یاد ایام شباب یک چوگانی بازی می کنیم که بفهمی یک من ماست، چند من کره دارد. یک بار دیگر چوب گلف دست گرفتی نگرفتی ها! از ما گفتن. والسلام نامه تمام. قربانم بروی. عجالتا خشایار رفته نامه را پست کند. ما یک چایی بریزیم. اعصاب نداریم.