آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
ایران قرن
۱۶
دایورت

کاریزهای ایران حیرت جهان

تقاضای استخدام مقنی های ایرانی

در زمان جنگ بین المللی که از ایران عبور می کردیم با طرز آبیاری اراضی خشک ایران آشنایی حاصل نمودیم که بدان وسیله وسعت زیادی از اراضی را مشروب می نمودند هروقت که در وسط کویر و صحرایی خشک به آبادی و دهکده می رسیدیم که اطراف آن را درخت های سبز و باغات احاطه نموده بودند متعجب می شدیم و حال آنکه در سراسر صحرایی که آبادی مزبور در آن واقع بود جز خارهای شتر و انارهای وحشی و گاهی هم گزنه و بادمشک با شاخه های طویل و گل های سفید خود در صحراها به نظر نمی رسید و طوری که علمای نبات شناس می گویند وجود این گیاه علامت آن است که رگه در زمین موجود ولی در عمق زیادی می باشد.

یک نفر مهندسی که با ما همراه بود اظهار می نمود آب ها که در وسط جلگه های خشک به این دهات می رسد از مجراهای زیرزمینی که ایرانی ها آن را (کاریز) می گویند عبور داده می شود با اینکه ساختمان این مجراهای زیرزمینی احتیاج به علوم هندسه و مکانیک دارد معذالک ایرانی های ساده بی اطلاع واسطه معلوماتی که اباعن جد جهت ساختمان آنها فرا گرفته اند آن را می سازند این صنعت یعنی ساختمان کاریز مسبوق به سوابق ممتد است و شاید متعلق به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح باشد زیرا در کتیبه های بابل و نینوا از آن ذکری به میان آمده است. کاریز چاه نبوده بلکه یک نوع تونلی است که از میان طبقه شنی زمین که مقدار کمی آب دارد عبور می کند و البته این طبقه را نمی توان طبقه آرتزین نامید. ما در ایران کاریزهای متعددی در جلگه های وسیع دیدیم که نزدیکترین کوه آن به فاصله یکصد الی دویست کیلومتر بوده است.طرز ساختمان کاریزها در ایران و اشخاصی که شغل شان ساختمان کاریز است (کهریزین) یا مقنی با اینکه مطابق اصول بدوی است ولی چون به طرزقابل ملاحظه می باشد ذکر آن خالی از فایده نیست، معمولا یک دسته مقنی مرکب از سه نفر است (یک پدر و دو پسر) و عادتا قرائی که آب جاری ندارند، مبادرت به ساختمان قنات می کنند و چون مخارج ساختمان کاریز زیاد است اهالی قریه جمع شده و هر یک مطابق استطاعت خود مبلغی می پردازد. مقنی باشی بدوا شروع به مطالعه و تفتیش جلگه نموده و حتی بدون اینکه یک مرتبه هم برای امتحان زمین را حفر کند خط سیر آتیه کاریز را معین می نماید. تپه ها و دره های جلگه را که خیلی کوچک است و نباتاتی که در جلگه روییده از نظر او می گذرد و با خیرویت موروثی و با مهارت هرچه تمام تر نه تنها خط سیر قنات بلکه مقدار آبی هم که از آن خارج می شود اطلاع می دهد.

دستجات مقنی مکان و منزل معینی ندارند و عده ای از آنها در مرکز ایران و دیگران در شمال زندگانی نموده و حتی در قفقاز و جنوب بین النهرین نیز یافت می شوند و اغلب از قریه به قریه دیگر رفته و خدمات خود را به روستاییان عرضه می دارند.

وقتی که مقدمات کار تمام شد آن وقت عملجات شروع به حفر چاه می کنند. عمق چاه کم و در حدود 2 الی 4 متر گودی دارد، ابزار و آلات حفر هم ساده و عبارت از بیل و سطل برای بیرون آوردن و یک چرخ کوچک دستی چوبی که خیلی ساده و بدوی و روی چاه نصب می شود . همینقدر که به عمق منظوره رسیدند مقنی ها در این عمق مصارف با یک طبقه از زمین که رطوبت قلیلی دارد شده و بر طبق امتحاناتی که از این طبقه به عمل می آورند بطور قطع و یقین مدت کار را که چند ماه طول می کشد معین خواهد کرد، کم اتفاق می افتد چاه اولیه که حفر شده است ترک گشته و چاه دیگری حفر کنند. مقنی ها به قدری در فن خود مهارت دارند که قبلا بدون اینکه اشتباه کنند عمق رگه آب را تعیین می نمایند.پس از حفر چاه اول نوبت حفر چاه دوم می رسد که در فاصله 60 الی 100 متری چاه اول قرار دارد در اینجا است که بواسطه سابقه فطری و هوش موروثی بدون هیچ ابزار و آلتی فقط با یک قطعه نخ عمق چاه دوم را تعیین کرده و طوری تراز می گیرد که عمق چاه دوم قدری زیادتر از چاه اول باشد اینجا کار، صورت جالب توجهی به خود می گیرد زیرا باید یک دالان زیرزمینی بین دو چاه حفر کنند این دالان هم بدون ابزار و آلات حفر می شود و وقتی حتی یک قطب نمای کوچک هم استعمال نمی نماید معمولا عمل حفر با یکی از پسرهای مقنی است و پدر در بالا پهلوی چرخ ایستاده و خاک ها را از زیر بیرون می کشد و گاه به گاهی به طرف چاه دوم رفته و به درون آن نظر می اندازد شاید برای اینکه خط سیر دالان زیرزمینی را به صحت معین کند. این دالان با یک نشیب خیلی ملایمی رو به بالا برود و به محض اینکه حفر شد با سنگ ها و شن های خشک فرش می گردد و دالان بیضوی شکل بوده و کف آن مسطح است و دهانه دالان هم یک متر و نیم می باشد واقعا اطمینانی که این اشخاص در موقع کار کردن از خود بروز می دهند مورد تعجب است و حفر این دالان زیرزمینی بدون اسباب مهم ترین نکته ساختمان تونل های زیرزمینی است پس از حفر چاه دوم و وصل آن دو چاه به یکدیگر نوبت به چاه سوم رسیده و در 60 الی 100 متر دور محل چاه سوم را انتخاب نموده حفر می کنند آن چاه را هم به وسیله یک دالان زیرزمینی به چاه دوم وصل می نمایند و به این طریق در ظرف چهار ماه یک تونل چند کیلومتری که با چاه ها به هوای آزاد راه دارد ساخته می شود چاه های آخری تونل گاهی از اوقات به عمق 20 متر می رسد این نکته هم را باید ذکر کرد که در طول قنات دالان های فرعی کوچکی هم حفر می نمایند و آب هایی که در سقف دالان جمع می شود قطره قطره پایین چکیده و جاری می شود یک وقت می بینید که از مظهر قنات یک رودخانه حقیقی که دارای آب صاف و خنکی است خارج شده است. قنات با شعبات خود در حدود 5 الی 7 کیلومتر طول دارد ولی اغلب یک قنات دو کیلومتری آب زیادی خارج می نماید در سطح زمین هم مسیر دالان زیرزمینی با یک تپه های کوچکی که اطراف چاه ها را احاطه کرده معین می شود. خط سیر قنات مستقیم نیست بلکه پیچ و خم و اعوجاج هایی دارد و این هم یکی از اسرار مقنیات می باشد که با کمال حسادت به دیگری ابراز نمی نمایند.

مقدار آبی که از قنات خارج می شود در تمام فصول سال یکسان نیست. در ماه های ژوئن و اوت که برف های قله البرز و تبریز ذوب می شود آب قنات به حد اعلای خود می رسد و در ماه های مارس و آوریل هم آب قنات به حداقل خود می رسد، معمولا قنات هایی که دارای 2 یا 3 کیلومتر طول باشد ساعتی 10 الی 12 مترمکعب آب بیرون می دهد ولی ما قنات هایی دیدیم که در هر ساعت بیش از 40 مترمکعب آب بیرون می داد.

گهگاهی دالان کهریز را پاک می کنند و بر دالان های فرعی آن می افزایند تنقیه قنوات و ازدیاد دالان های فرعی هم از طرف همین دسته مقنیات انجام می گیرد ولی اولی آن است که یک کاریز قدیمی را ترک گفته کاریز دیگری از نو حفر کنند، کاریز جدید هم معمولا در دنباله کاریز قدیمی حفر می گردد.

در قفقازیه مهندسین روسیه درصدد افتادند با وسایل علمی مبادرت به حفر کهریز نمایند ولی موفق نشدند زیرا مخارج حفر خیلی زیاد و مثل ایران که مخرج  نبوده است.

ترجمه از : روزنامه ماداگاسکار روزنامه کوشش / چهارشنبه 14 تیر 1312