آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۳
صفحه آخر
۱۶
نشست روز

شعر و داستان آفرینش

انجمن شاعران و نویسندگان نوجوان کانون پرورش فکری، نشست های خوانش شعر و داستان را با عنوان «شعر و داستان آفرینش» به صورت آنلاین برگزار می کند. در این نشست ها که هفته ای یک بار برگزار می شود، آثار اعضای شرکت کننده در انجمن های شاعران و نویسندگان نوجوان کانون نیز مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.  نشست های «شعر و داستان آفرینش» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک هفته به شعر و یک هفته به داستان اختصاص دارد. بر همین اساس نشست «شعر» روزهای دوشنبه و نشست «داستان» روزهای چهارشنبه ساعت 20 به صورت آنلاین برگزار می شود. اولین نشست زنده داستان خوانی ساعت 20 روز چهارشنبه 26 شهریور با اجرای حسین دهلوی، عباس جهانگیریان، دبیر انجمن نویسندگان کانون و کارشناس نشست برگزار و آثار دو عضو انجمن داستان کانون نیز نقد و بررسی می شود.  علاقه مندان می توانند برای دیدن این نشست ها به صفحه های اینستاگرام انجمن شاعران و انجمن نویسندگان نوجوان کانون به نشانی anjoman_e_nevisandeganenojavan و anjoman_e_shaeranenojavan مراجعه کنند.   

اولین جلسه از سلسله نشست های شعرخوانی هم روز دوشنبه 17 شهریور 1399 با اجرای حسین دهلوی، محمدکاظم کاظمی شاعر مهمان و محمدسعید میرزایی دبیر انجمن شاعران نوجوان کانون و کارشناس برنامه برگزار شد. 

در این برنامه اعضای انجمن شاعران نوجوان کانون به شعرخوانی پرداختند.