آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۴
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

شکرانه نعمت گوش و چشم و دل جست و جوی حقیقت است

منبع: مومنون 78

«(خداوند متعال از طریق یادآوری نعمت ها به تحریک حس شکرگزاری می پردازد و می فرماید) او کسی است که برای شما گوش و چشم و قلب (که وسایل و عوامل کسب شناخت و معرفت می باشند) ایجاد کرد، اما کمتر شکر او را بجا می آورید.»