آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۴
صفحه آخر (جهان)
۱۲

شب ناآرام بیروت؛ هواداران سمیر جعجع در خیابان ها رژه رفتند!

سرویس خارجی: در پی بروز تنش میان طرفداران حزب «القوات اللبنانیه» به رهبری جعجع و «جریان ملی آزاد» به رهبری «جبران باسیل: در بیروت، ارتش لبنان برای توقف درگیری وارد عمل شد و طرفداران جعجع را نیز تلویحا مسئول این تنش ها معرفی کرد.

در حالی که لبنان درگیر مشکلات حاد اقتصادی است که به تعبیر رئیس جمهور این کشور بدتر از شرایط جنگی است، انفجار بندر بیروت در 14 مرداد این کشور را در شوک فرو برده و همچنان خبر آتش سوزی هایی کم و بیش مشکوک از گوشه و کنار لبنان به گوش می رسد (آخرینش آتش سوزی مجتمع تجاری در بیروت)، هر از گاهی درگیری های حزبی مشکوکی نیز ضمیمه این وقایع می شود تا اوضاع لبنان پیچیده تر از قبل شود.

مراسم سالروز ترور «بشیر الجمیل» (رئیس حزب فالانژها و رئیس جمهور منتخب لبنان که 9 روز پس از تحویل گرفتن مقام ریاست جمهوری و قبل از ادای سوگند رسمی، 14 سپتامبر 1982 برابر با 23 شهریور 1361 به همراه 25 نفر از همراهانش، در بیروت با انفجار بمب به قتل رسید) در روز دوشنبه محل تنشی در اطراف دفتر مرکزی جریان ملی آزاد واقع در منطقه «میرنا الشالوحی» شهر بیروت، پایتخت لبنان، میان طرفداران القوات اللبنانیه به ریاست «سمیر جعجع» و حامیان جریان ملی آزاد به ریاست «جبران باسیل» بود.

ارتش وارد ماجرا شد و برای متوقف کردن این درگیری که در آن تیر هوایی نیز شلیک شده است، وارد عمل شد. گزارش شده، ارتش لبنان همچنین با انتشار بیانیه ای در مورد حوادث آن شب منطقه «میرنا الشالوحی» بیروت اعلام کرده که طرفداران القوات اللبنانیه به سمت جریان ملی آزاد سنگ پرتاب کرده اند. ارتش این گونه به طور تلویحی طرفداران سمیر جعجع را مقصر حوادث دیشب اعلام کرد. برخی تصاویر نشان می دهد، هواداران جعجع در خیابان های بیروت رژه می روند!

جریان ملی آزاد با انتشار بیانیه ای اتفاق رخ داده را شرح داد و آن را «تعرض غیر قابل قبول» به حرمت دفتر کل خود و نیز حامیانش دانست و تاکید کرد، «دیگر دوران ترساندن جامعه ما از سوی یک اقلیت مسلح به دلیل وجود جریان ملی آزاد تکرار نخواهد شد». به گزارش ایسنا، این جریان در ادامه از نیروهای نظامی و امنیتی خواست مسئولیت خود را بر عهده گرفته و مانع این ناهنجاری شوند.

گفتنی است، چنان که مشخص است دو طرف یکدیگر را متهم کرده اند؛ اما به دو قرینه می توان احتمال داد که روایت طرفداران باسیل به واقعیت نزدیک تر باشد، اول این که ارتش نیز تلویحا طرفداران جعجع را متهم کرده است، دوم هم این که سابقه جریان جعجع به قدری تیره و تار است که پذیرش حرف های آن را دشوار می کند و همچنین این جریان سابقه زیادی در به راه انداختن درگیری دارد.

امروز که سالروز فاجعه انسانی در صبرا و شتیلاست، یادآوری این نکته ضروری می نماید که جریان جعجع ادامه همان جریان فالانژهاست که در سلاخی فلسطینیان واقع در صبرا و شتیلا شریک صهیونیست ها بود.

فالانژها به بهانه ترور بشیر الجمیل 3 تا 5 هزار فلسطینی پناهنده و غالبا زن و کودک را سلاخی کردند.