آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۷
بورس
۱۱
خبر

اصلاح مصوبه افزایش سهم شناور آزاد شرکت های تابعه دولتی

هیات وزیران با هدف تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه افزایش سهم شناور آزاد شرکت های تابع دستگاه های اجرایی در بورس را اصلاح کرد.

هیات وزیران با هدف تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه افزایش سهم شناور آزاد شرکت های تابع دستگاه های اجرایی در بورس را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، کاهش ماهانه 5 درصد از تخصیص مصوب دستگاه هایی که متناسب با گزارش سازمان بورس اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت های مندرج در تصویب نامه دولت نمی کنند با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه خواهد بود. همچنین در صورتی که تا پایان مهر سال جاری، دستگاه های مشمول این تصویب نامه نسبت به اجرای بند فوق اقدام نکنند، سازمان خصوصی سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام با رعایت احکام مربوط از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و تا نصاب های تعیین شده در بند اقدام و گزارش آن را به سازمان بورس ارائه کند.