آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۵
جامعه
۱۰

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد: واریز دومین مرحله کمک هزینه معیشت برای افراد دارای معلولیت و فاقد شغل

رئیس سازمان بهزیستی کشور از واریز کمک هزینه معیشت برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که به سن 18 سال رسیده و فاقد شغل هستند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید قبادی دانا گفت: در اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و برای اجرای ماده 27 این قانون روز سه شنبه کمک هزینه معیشت برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که به سن 18 سال رسیده اند، اما فاقد شغل و درآمد هستند به حساب بانکی آنها واریز شد.

قبادی دانا ادامه داد: مجموع مبلغ واریزی 50 میلیارد تومان است و برای 125 هزار خانوار در سراسر کشور این مبلغ به عنوان کمک هزینه معیشت به حساب آن ها واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ واریزی از 360 هزار تومان تا 490 هزار تومان بوده است که این مبلغ به صورت هر سه ماه یک بار علاوه بر مبالغ واریزی که به صورت ماهانه و برای پرداخت مستمری به حساب این افراد واریز می شود، بوده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: نوبت قبل هم برای سه ماهه ابتدای سال در فروردین ماه واریز شده بود این واریزی به عنوان دومین واریزی در سال جاری است که برای سه ماهه دوم سال پرداخت می شود. امیدواریم با کمک مجلس و سازمان برنامه و بودجه و تامین اعتبارات مالی مورد نیاز بتوانیم قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را اجرا کنیم.

قبادی دانا گفت: برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مبلغ 30 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است البته بودجه ای که تامین اعتبار شده است برای سال جاری هزار و 300 میلیارد تومان است. البته قانون جامع افراد دارای معلولیت در سال 83 مصوب شده بود و قانون جدید که قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است در سال 96 مصوب شده است.

وی ادامه داد: سال 98 برای اولین بار اعتبار این قانون به مبلغ هزار و 100میلیارد تومان تعیین شد که 776 میلیارد تومان تامین اعتبار و تخصیص داده شده است و امیدواریم در سال جاری با حمایت های خوب سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه ها، اعتبار این قانون به مبلغی که در نظر گرفته شده یعنی هزار و 300 میلیارد تومان به طور کامل تخصیص داده شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: همچنین از نمایندگان مجلس و سازمان برنامه بودجه درخواست داریم، برای بودجه سال 1400 مبلغ مورد نظر برای اجرای قانون را در نظر بگیرند و با توجه به اینکه فاصله زیادی است بین هزار و 300 میلیارد تومان تا 30 هزار میلیارد تومان این فاصله برای سال آینده در بودجه سال 1400 توجه شود تا بتوانیم بندهای مختلف قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را به شایستگی اجرایی کنیم. طبیعتا وقتی اعتبار در نظرگرفته شده کمتر از 10 درصد اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون باشد اجرای مواد مختلف قانونی هم دچار مشکل خواهد شد و امیدواریم با تمهیدات لازم این مشکل برطرف شود.