آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۸
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۱
کتاب (عطف)

«معلقات سبع» به چاپ هشتم رسید

کتاب «معلقات سبع» با ترجمه عبدالمحمد آیتی به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ هشتم رسیده است. شعر عرب عصر جاهلیت سند تاریخ آن ایام اقوام عرب است و در این باب معلومات فراوانی را دربردارد. «معلقات سبع» عنوان قصاید هفت گانه مشهور برگزیده از اشعار عرب جاهلی است. گویا قصاید مزبور هرکدام به هنگام گردآمدن مردم در سوق عکاظ خوانده و برگزیده و برای مفتخر شدن به دیوار کعبه آویخته می شده است.

البته برخی از محققان دلایلی برای جعلی بودن این داستان آورده اند و معتقدند این قصاید طوال را حماد الراویه (156ق.) در آغاز دولت عباسی گردآوری کرده است. این قصاید را 7 شاعر سروده اند: امرء القیس، طرفه العبد، زهیر بن ابی سلمی، لبید بن ربیعه، عمرو بن کلثوم، عنتره بن شداد، و حارث بن حلزه.

برخی از محققان این قصاید مشهور را 8 قصیده و برخی 10 قصیده دانسته اند، ولی قول معروف همان 7 تاست. این قصاید جز ارزش ادبی و زبانی از لحاظ تاریخی، جامعه شناختی، و روان شناختی قوم عرب عهد جاهلیت نیز بسی ارزشمندند. چاپ هشتم کتاب «معلقات سبع» با 132 صفحه، شمارگان 500 نسخه و قیمت 20 هزار تومان عرضه شده است.