آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۴۴۹
صفحه آخر
۱۲

عکس نوشت

منبع: خبرگزاری مهر

خبرگزاری مهر با انتشار مجموعه عکسی نوشت: «محوطه باستانی چشمه علی بر اساس حفاری ها و کاوش های باستان شناسی نزدیک به 8 هزار سال قدمت دارد. چشمه علی در دوره های مختلف تاریخی پابرجا بوده است و همین موضوع به ارزش آن اضافه می کند، اما تنها دلیل اهمیت چشمه علی پشتوانه تاریخی آن نیست. این چشمه مکانی است که برای مردم محلی از نظر فرهنگی اهمیت دارد. شستن فرش یکی از سنت هایی است که از قدیم کنار چشمه علی انجام می شود. فرش فروشان و سایر مردم باور داشتند که آب چشمه علی باعث درخشان تر و خوشرنگ تر شدن فرش ها می شود»