آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۷
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم

منبع: صحیفه امام؛ جلد21؛ ص87 | جماران؛ 29 تیر 1367

تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. مسئولین نظام ایران انقلابی باید بدانند که عده ای از خدا بی خبر برای از بین بردن انقلاب هرکس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فورا او را «کمونیست» و «التقاطی» می خوانند. از این اتهامات نباید ترسید.