آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۲۰
صفحه آخر
۸

خانه حجاریان

دکتر بابک زمانی (نورولوژیست)

ترور سعید حجاریان 23 سال پیش در چنین روزهایی تهران را تکان داد. این واقعه از خاطره ملی ما پاک نخواهد شد؛ گلوله ای که اصلاحات را کشت اما اصلاح طلب را زنده و مجروح برجا گذاشت. خصومت خود با فکر اصلاح را به نمایش گذاشت و امید اصلاح را در اذهان خشکاند. ضاربی که مجازات نشد بلکه ارتقای اداری پیدا کرد! و سیاست مداری که از کار افتاد. دولتی که سکه یک پول شد. اجرای بی نقص سیاست توسط اقلیتی بسیار محدود اما منسجم و آگاه علیه اکثریتی بسیار وسیع اما ناآگاه و متشتت، با استفاده از تمامی ابزارهای سیاست و نه اخلاق! همه و همه نمونه های روشن و واضحی به دست می دهند که یک معلم سیاست می تواند در کلاس درس خود در کنار برخی موارد جهانی از آنها هم مثال بزند. اما آنچه غرض این یادداشت است، اشاره به جنبه های دیگری از واقعه حجاریان، بیشتر در ارتباط با درمان و به ویژه روش توان بخشی او و ارتباط آن با شیوه اصلاح طلبی است.

قضیه حجاریان یک مثال بارز در اهمیت توان بخشی است. هنوز هم در عرصه عمومی توان بخشی آن طور که باید و شاید جا نیفتاده است. توان بخشی تکنولوژی مدرن و رو به رشدی است که بر ممارست و فعالیت فیزیکی هوشمندانه استوار است. سیستم اعصاب حتی در سنین بالا هم توانایی ترمیم دارد و با فعالیت فیزیکی و فکری، هم کارایی اش افزایش پیدا می کند و هم حتی نورون ها و استطاله هایش گسترش پیدا می کنند. نیازمند صبر و مداومت است. بهبودی ذره ذره بدون آنکه احساسش کنی فرا می رسد. معجزه ای تدریجی است نه انفجاری، از همان نوعی که در فرهنگ مان نمی پسندیم و به هیچ می انگاریم. نه تنها در طب و بیماری که در سیاست هم همه در پی معجزات و انقلاب های ناگهانی و انفجاری به سر می بریم. می خواهیم با یک جهش ولو با تخریب، همه چیز را یک باره از نو بسازیم و از نتایج مکرر در مکرر و فاجعه آمیز این نوع تفکر درس نمی گیریم. در کار طب هم همه تنها دنبال کیمیا هستند. «اگر خوب نمی شود و فلج می ماند، همان مرگ بهتر!»؛ به همین دلیل است که بعد از آتش افروزی پرتشعشع پنبه وار، وقتی نتیجه ای حاصل نشد، افسردگی درازمدت بر همه شئون سایه می اندازد.

صبر و تلاش برای اندکی تغییر جزءجزء اما واقعی ارج و قرب لازم را ندارد. به علاوه درکی از بار هستی هم وجود ندارد. زندگی فقط با فعالیت های بزرگ، دویدن و رفتن و پیمودن شناخته می شود نه در نیم نگاهی که بر طلوع آفتاب از روی ویلچر به همراه ترنم آوازی قدیم انداخته می شود!

جامعه پزشکی ایران که از این ترور یکه خورده بود، آنچه در توان داشت با سرعت و انسجام به میدان آورد و جان حجاریان را با شور و مهارت کم نظیری نجات داد. در این میان دکتر قدسی و سایر جراحان و متخصصان بیمارستان سینا نقشی به یادماندنی ایفا کردند. این همه تلاش البته برای هر بیمار دیگری هم ممکن بود انجام شود اما گویی با مرگ حجاریان پرنده امیدی که اخیرا در آسمان کشور به پرواز درآمده بود هم می مرد. پزشکان حالا نه فقط برای جان یک انسان که برای زنده ماندن امید در دل هایشان تلاش می کردند. وقتی جان او از خطر رست، تیم معالج به این نتیجه رسید که در ادامه بهترین راه حل توان بخشی است، آنچه از خارج وارد کردیم جراح یا نوعی وسیله خاص نبود، یک متخصص توان بخشی بود؛ یعنی طبیبی که باید تصمیم بگیرد از کدام روش های فیزیکی و چگونه باید استفاده کرد و بر انجام آن نظارت کند. این تنها چیزی بود که وجود نداشت. متخصصان توان بخشی اگرچه وجود داشتند ولی جایگاه ایشان در سیستم توان بخشی روشن نبود. سیاست مدار اصلاح طلب در زندگی خصوصی خود که حالا بیش از هر چیز دیگری عمومی شده بود، پیکاری خوش بینانه خستگی ناپذیر و از همه حیث نمونه وار در پیش گرفت. کار توان بخشی را وظیفه دشوار پیش رویش تلقی کرد و با جدیت ادامه داد و همه شاهد بودند بیماری که تحت اصابت گلوله به محل تلاقی مغز و نخاع -که حساس ترین بخش سیستم عصبی است- قرار گرفته بود، رفته رفته توانایی های خود را بازیافت و اگرچه اختلال تکلم و حرکتی باقی ماند ولی از نظر شناختی با خلاصی از شر حرکت، می گویند حتی بهتر شده است. در سیاست همین رویه با زمزمه «شب دراز است و قلندر بیدار» نمود پیدا کرد و حتی یک بار دیگر چونان سیاست مدار گوژپشت اما نازنین ایتالیایی کار به محبس کشید. هماهنگی رفتار سیاسی با رفتار بیماری نشان از شخصیتی سترگ آکنده از صداقت می داد. با خوش بینی ای عمیق و قادر به هر تجدیدنظری در اصلاح تفکرات.

توان بخشی هنوز آن طور که باید و شاید در کشور ما شناخته شده نیست، هنوز از عمق وجود باور نکرده ایم که سیستم اعصاب مرکزی حتی در سنین بالا هم توان بازسازی و ترمیم دارد و تنها محرک این ترمیم چیزی نیست جز حرکت و تفکر که اگر هوشمندانه و منظم باشد، باعث تغییر حتی در شکل سلول های مغزی می شود. مراکزی برای توان بخشی نداریم. بیماران ناتوان مغز و اعصاب، سکته مغزی و سایر بیماری ها را مستقیم از بیمارستان به خانه می فرستیم، حال آنکه در همه جای دنیا مرکز واسطی بین خانه و بیمارستان به نام مرکز توان بخشی وجود دارد. بیماران و خانواده هایشان رنج های فراوان در مراقبت از بیماران ناتوان در خانه های تنگ با امکانات محدود می برند. جامعه و مردم هزینه هایی چندبرابری برای نبود امکانات توان بخشی متحمل می شوند.

باید به آقا سعید خسته نباشید گفت. اگر تلاش های اصلاح طلبانه سیاسی ظاهرا ناکام مانده است، اگر حالا به زحمت می توان حتی کلمه اص ل ا ح را بر زبان آورد اما تلاش او در شیوه مقابله اش با ناتوانی ای که به آن مبتلا شد و رویارویی صبورانه اش با تقدیری که از لوله تفنگ شلیک شده بود، الگوی موفقی از تغییرات جزئی و واقعی که همان الگوی تلاش های مسالمت آمیز اجتماعی است، ارائه داد. این رفتار جایی در فرهنگ ما باز کرد و گامی جلوتر از شتابزدگی چریکی در سیاست و کیمیاگری و معجزه طلبی در کار درمان پیش رفت. آیا امکاناتی که سعید حجاریان دریافت کرد، مدل و آموزه ای برای همه ناتوانان ایجاد خواهد کرد؟ چه کسی برای این بیماران «خانه حجاریان» خواهد ساخت، مرکز توان بخشی ای که با نام او یادآور تاثیر بی نظیر توان بخشی باشد.