آرشیو یک‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۲۱
سیاست
۲
یادداشت

چگونگی مغایرت مصوبه مولد سازی با قانون اساسی

احمد علیرضا بیگی / نماینده مجلس

به دنبال انتقادات و اعتراضات جدی صاحب نظران، کارشناسان و فرهیختگان نسبت به عدم مراعات نظر تخصیصی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تدوین آیین نامه اجرائی مولدسازی دارایی های دولت، هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت در تاریخ10/12/1401 نسبت به اصلاح این آیین نامه اقدام کرد؛ اما در آیین نامه اصلاحی نیز اثری از مراعات ماهوی نظرات معظم له مشاهده نمی شود و علاوه بر آن هیئت مزبور مجددا «بدون توجه به بندهای سوم و چهاردهم ابلاغیه سیاست های کلی نظام قانون گذاری (ابلاغیه مقام معظم رهبری) مبادرت به وضع مصوباتی کرده که با قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری مغایرت دارد. معضلات آیین نامه اشاره شده از منظر حقوقی به اجمال مورد بحث قرار می گیرد:

1-با وجود آنکه در ماده 17 آیین نامه اصلاحی کمیته ای متشکل از معاون اول قوه قضائیه، یکی از نواب رئیس مجلس و بازرس ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد هیئت، دبیرخانه و مجری در نظر گرفته شده، عملکرد این کمیته با عنایت به ماده 18 همین آیین نامه که متضمن موقوف الاجرا بودن همه قوانین و مقررات مغایر با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است و تشخیص این مغایرت برعهده هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت قرار داده شده، عملا توان مراقبت و نظارت کمیته اشاره شده را خالی از محتوا کرده است. مضافا وظیفه این کمیته تطبیق عملکرد ارکان با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین نامه تعیین شده؛ پس معیار و سنجه مستقلی برای جلوگیری و مواجهه با تخلفات احتمالی هیئت، دبیرخانه و مجری وجود نخواهد داشت تا مراقبت مدنظر رهبر معظم انقلاب محقق شود.

2-مصونیت بلاوجه اعضای هیئت و مجریان با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر مراقبت از عملکرد هیئت مزبور (که به طریق اولی شامل مجریان نیز می شود) کماکان در آیین نامه اصلاحی لحاظ شده است. لازم به ذکر است مراقبت علاوه بر مرحله پیشگیری از تخلفات شامل مرحله مواجهه با تخلفات نیز هست که اعطای مصونیت به اعضای هیئت و مجریان عملا موجبات تحقق نیافتن مراقبت را فراهم آورده است.

3- اصل هفتادو سوم قانون اساسی اشعار می دارد «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمییز حق، از قوانین می کنند نیست». در تبصره بند اول ماده 14 آیین نامه اصلاحی آورده شده «در صورت بروز اختلاف یا برداشت متفاوت بین دستگاه های مشمول با یکدیگر یا دستگاه های نظارتی و مراجع قضائی، نظریه تفسیری هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت مبنا و ملاک هرگونه اقدام خواهد بود». نص این بند علاوه بر سلب حق تفسیر دادرسان که به موجب اصل هفتادوسوم قانون اساسی جهت تمییز حق به آنان اعطا شده، جایگاه هیئت مولدسازی را در سطح مجلس شورای اسلامی قرار می دهد که این مسئله نیز نقض آشکار قانون اساسی محسوب می شود.

4-در بند اول ماده 14 آیین نامه جدید ذیل سرفصل حل وفصل اختلافات عنوان شده مرجع حل وفصل اختلافات در وهله اول کمیته ای موسوم به کمیته حل اختلاف است که در محل دبیرخانه تشکیل می شود که این کمیته از طرف هیئت عالی مولدسازی انتخاب می شود. در مرحله بعدی نیز در صورت عدم توافق هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به اختلافات رسیدگی خواهد کرد و رای هیئت مزبور را قطعی و لازم الاجرا معرفی کرده است. با مراجعه به اصلاحیه ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مشخص می شود که چهار نفر از اعضای هیئت مزبور با پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران انتخاب می شوند که دارای رای غالب در هیئت مذکور هستند. توجه به این بند مبین آن است که مرجع اولیه و تجدیدنظر در ترافعات مربوط به مولدسازی منتخب دولت بوده و عملا قوه قضائیه به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین کشور در امری که صلاحیت ذاتی آن طبق قانون اساسی بر عهده آن قوه است، نقشی ایفا نمی کند و درواقع دولت در امر مولدسازی علاوه بر وظیفه اجرا، دارای نقش تقنینی و قضائی نیز هست که سازو کار در نظر گرفته شده ناقض اصل 57 قانون اساسی است.

5-در تبصره ذیل بند سوم ماده 14 آیین نامه اصلاحی استثنای وارد بر مصونیت اعضای هیئت و مجریان منوط به احراز سوء نیت نفع شخصی یا گروهی یا ضربه زدن به بیت المال خارج از تصمیمات جمعی تصمیمات تصویب شده در هیئت و رعایت نشدن احکام و ضوابط مصوبه و آیین نامه معرفی شده؛ در حالی که در بسیاری از جرائم نیازی نیست که حتما «مرتکب جرم سوءنیت داشته باشد؛ بلکه همین که تقصیر مرتکب احراز شود، رکن معنوی یا روانی جرم محقق می شود. در تشریح موضوع باید گفت تقصیر می تواند به چند شکل صورت گیرد و سبب تحقق رکن معنوی جرم شود که مشتمل بر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است و برای تحقق عنصر معنوی جرم کفایت می کند و مصداق بارز آن در فراز انتهایی ماده 598 قانون مجازات اسلامی مشهود است؛ پس محدودکردن شناسایی جرائم احتمالی به احراز سوء نیت نفع شخصی یا گروهی نیز مخالف با اصول مسلم حقوق کیفری است.

6-در بند دوم ماده 14 آیین نامه آورده شده «در راستای اعتمادبخشی به بخش خصوصی و ثبات قراردادهای دولتی، بازپس گیری موضوع معامله درصورتی که طرف قرارداد دولت، قصور و تقصیری نداشته باشد، ممنوع است». با مداقه در این بند سوالی که به ذهن همگان متبادر می شود، آن است که در صورت بروز هرگونه اشکالی که منجر به تضییع اموال عمومی شود، اعضای هیئت و مجریان که بر اساس مصوبه دارای مصونیت هستند، اعاده اموال نیز که ممنوع دانسته شده، چه راهکاری برای استیفای حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه وجود خواهد داشت؟ به نظر می رسد که از نظر هیئت مذکور حفظ منافع فردی بر حفظ منافع عمومی ارجحیت دارد که این امر نیز با عمومات و اصول مسلم حقوقی در تعارض آشکار است. برای تبیین موضوع کافی است که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی از این نظر بررسی شود. ماده مذکور اشعار می دارد «کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارات وارده هستند...، به همین جهت در صورت ورود خسارت به اموال عمومی جوازی برای قبول تعرض به بیت المال به هزینه حفظ منافع اشخاص متصور نیست. این موضوع به صراحت در اصل 171 قانون اساسی نیز عنوان شده «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است» پس اموال عمومی طبق موازین اسلامی نمی تواند به عنوان وجه الضمان تقصیر احتمالی کارگزاران در اختیار طرف قرارداد دولت قرار گیرد.

در بخش های بعدی به سایر معضلات مصوبه و آیین نامه پرداخته خواهد شد.