درباره نشریه
ISSN:
1027-3727
eISSN:
2008-4153
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مدیر مسئول:
دکتر عیسی عبدی راد
سردبیر:
دکتر محمدحسن خادم انصاری
معاون سردبیر:
دکتر خسرو حضرتی تپه
مدیر اجرایی:
دکتر علی رشیدی
مدیرداخلی:
دکتر حسن نظری
تلفن:
044-32240641
دورنگار:
044-32240641
سایت اختصاصی:
umj.umsu.ac.ir
نشانی:
ارومیه، خیابان جهاد، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دفتر مجله پزشکی ارومیه
صندوق پستی:
1138-57147
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/01
مدیر مسئول
دکتر عیسی عبدی راد
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: نوروژنتیک
Isa Abdi Rad
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Neurogenetics
سردبیر
دکتر محمدحسن خادم انصاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mohammad Hasan Khadem Ansari
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
معاون سردبیر
دکتر خسرو حضرتی تپه
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Khosrow Hazrati Tappeh
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Parasitology
هیات تحریریه
دکتر هاله آیت اللهی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انکولوژی زنان
Haleh Ayatollahi
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Gynecological Oncology
دکتر علی تبریزی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: ارتوپدی
Ali Tabrizi
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر پیمان جمشیدی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: قلب و عروق
Payman Jamshidi
Lindenhofspital, Bern, Switzerland, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر محمدحسن خادم انصاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mohammad Hasan Khadem Ansari
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر یوسف رسمی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Yousef Rasmi
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر خسرو رضوانی
رشته تخصصی: علوم پایه پزشکی
Khosraw Rezvani
Specialist: Basic Biomedical Sciences
دکتر ندا ولیزاده
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Neda Valizadeh
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology
Adnan Yuksel Guruz
دانشگاه اژه، ترکيه,
Specialist: Medical Parasitology
دکتر سیدموید علویان
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Seyed Moayed Alavian
Professor, Research Center for Gastroenterology and Liver Disease, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر ایرج محبی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: طب کار
Iraj Mohebbi
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
Jacek Toporski
Specialist: Pediatric Hematology/Oncology
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor, University of Toronto, Canada,
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر علی تقی زاده افشاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: ارولوژی (پیوند کلیه)
Ali Taghizadeh Afshari
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Urology and Kidney transplantation
دکتر محمدحسن خادم انصاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mohammad Hasan Khadem Ansari
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر کمال خادم وطن
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: قلب و عروق
Kamal Khadem Vatani
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر شاکر سالاری لک
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Shaker Salari Lak
Associate Professo, medical School, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر ساسان حجازی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انکولوژی اطفال
Sasan Hejazi
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Oncology
دکتر یحیی دولتی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دکتر فرخ قوام
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی
Farrokh Ghavam
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر جواد میرزاآقازاده
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Javad Mirza Aghazadeh
Professor, University of Urmia
Specialist: Neurosurgery
دکتر محمدحسین رحیمی راد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: داخلی ریه
Mohammad Hosein Rahimi Rad
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonology
دکتر خدیجه مخدومی
دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: نفرولوژی
Khadijeh Makhdoomi
Associate Professor, Department of Internal Medicine, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر خسرو حضرتی تپه
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Khosrow Hazrati Tappeh
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Parasitology
دکتر فردین میرزاطلوعی
استاد گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Fardin Mirza Tolooei
Professor, Orthopedic group, Urmia University of Medical Sciences
دکتر مجتبی کریمی پور
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: آناتومی
Mojtaba Karimipour
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
دکتر عیسی عبدی راد
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: نوروژنتیک
Isa Abdi Rad
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Neurogenetics
دکتر تورج رشیدی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: درماتولوژی
Toraj Rashidi
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر علی رشیدی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: اطلاع رسانی پزشکی
Ali Rashidi
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Information Sciences
ویراستارفارسی
دکتر حسن نظری
دکتر حسن نظری
Hasan Nazari
ویراستار انگلیسی
غزل اخوان معصومی
غزل اخوان معصومی
Ghazal Akhavan Masoumi
مدیر اجرایی
دکتر علی رشیدی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: اطلاع رسانی پزشکی
Ali Rashidi
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Information Sciences
مدیرداخلی
دکتر حسن نظری
دکتر حسن نظری
Hasan Nazari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۸۴