درباره نشریه
ISSN:
1027-3727
eISSN:
2008-4153
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مدیر مسئول:
دکتر عیسی عبدی راد
سردبیر:
دکتر عیسی عبدی راد
معاون سردبیر:
دکتر خسرو حضرتی تپه
مدیر اجرایی:
دکتر علی رشیدی
مدیرداخلی:
دکتر حسن نظری
ویراستار فارسی:
دکتر حسن نظری
ویراستار انگلیسی:
غزل اخوان معصومی
تلفن:
044-31937332
دورنگار:
044-32240642
سایت اختصاصی:
umj.umsu.ac.ir
نشانی:
ارومیه، خیابان جهاد، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دفتر مجله ، کدپستی: 57147
صندوق پستی:
57147-1138
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25
مدیر مسئول
دکتر عیسی عبدی راد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: نوروژنتیک
Isa Abdi Rad
Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Neurogenetics
سردبیر
دکتر عیسی عبدی راد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: نوروژنتیک
Isa Abdi Rad
Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Neurogenetics
معاون سردبیر
دکتر خسرو حضرتی تپه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Khosrow Hazrati Tappeh
Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Parasitology
اعضای تحریریه
دکتر هاله آیت اللهی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انکولوژی زنان
Haleh Ayatollahi

Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Gynecological Oncology
دکتر علی تبریزی
استادیار ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Ali Tabrizi
Assistant Professor, Department of orthopedic
Urmia University of Medical Sciences
دکتر پیمان جمشیدی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: قلب و عروق
Payman Jamshidi
Lindenhofspital, Bern, Switzerland
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر محمدحسن خادم انصاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mohammad Hasan Khadem Ansari
Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر یوسف رسمی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Yousef Rasmi

Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر خسرو رضوانی

رشته تخصصی: علوم پایه پزشکی
Khosraw Rezvani

Specialist: Basic Biomedical Sciences
دکتر ندا ولیزاده

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Neda Valizadeh

Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology
Adnan Yuksel Guruz
دانشگاه اژه، ترکيه
Specialist: Medical Parasitology
دکتر سید موید علویان
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Seyed Moayed Alavian
Professor Research Center for Gastroenterology and Liver Disease
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر ایرج محبی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: طب کار
Iraj Mohebbi
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
Jacek Toporski

Specialist: Pediatric Hematology/Oncology
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor University of Toronto, Canada
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر علی تقی زاده افشاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: ارولوژی (پیوند کلیه)
Ali Taghizadeh Afshari
Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Urology and Kidney transplantation
دکتر محمدحسن خادم انصاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mohammad Hasan Khadem Ansari
Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر کمال خادم وطن

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: قلب و عروق
Kamal Khadem Vatani

Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر شاکر سالاری لک
استاد گروه بهداشت عمومی ، دانشکده پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Shaker Salari Lak
Professor, Department of Public Health, School of Medicine
Tabriz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Epidemiology
دکتر ساسان حجازی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انکولوژی اطفال
Sasan Hejazi

Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Oncology
دکتر یحیی دولتی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دکتر فرخ قوام
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی
Farrokh Ghavam
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر جواد میرزاآقازاده
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Javad Mirza Aghazadeh
Professor
University of Urmia
Specialist: Neurosurgery
دکتر محمدحسین رحیمی راد

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: داخلی ریه
Mohammad Hosein Rahimi Rad

Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonology
دکتر خدیجه مخدومی
دانشیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: نفرولوژی
Khadijeh Makhdoomi
Associate Professor Department of Internal Medicine
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر خسرو حضرتی تپه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Khosrow Hazrati Tappeh
Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Parasitology
دکتر فردین میرزاطلوعی
استاد گروه ارتوپدی، بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Fardin Mirza Tolooei
Professor, Department of Orthopedics, Imam Khomeini Hospital
Urmia University of Medical Sciences
دکتر مجتبی کریمی پور

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: آناتومی
Mojtaba Karimipour

Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
دکتر عیسی عبدی راد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: نوروژنتیک
Isa Abdi Rad
Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Neurogenetics
دکتر تورج رشیدی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: درماتولوژی
Toraj Rashidi

Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر علی رشیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: اطلاع رسانی پزشکی
Ali Rashidi
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Information Sciences
ویراستار فارسی
دکتر حسن نظری
دکتر حسن نظری

Hasan Nazari

ویراستار انگلیسی
غزل اخوان معصومی
غزل اخوان معصومی

Ghazal Akhavan Masoumi

مدیر اجرایی
دکتر علی رشیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: اطلاع رسانی پزشکی
Ali Rashidi
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Information Sciences
مدیرداخلی
دکتر حسن نظری
دکتر حسن نظری

Hasan Nazari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۷۲