درباره نشریه
ISSN:
2476-5104
eISSN:
2476-5112
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر حسین رضایی زاده
سردبیر:
دکتر روجا رحیمی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدعلی یثربی
تلفن:
021-88993656
دورنگار:
021-88993656
سایت اختصاصی:
jtim.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/07
مدیر مسئول
دکتر حسین رضایی زاده
دکتر حسین رضایی زاده
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hosein Rezaeizadeh
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر روجا رحیمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Roja Rahimi
Tehran University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر آرمان زرگران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arman Zargaran
Tehran University of Medical Sciences
محمدحسین آیتی
محمدحسین آیتی
هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Hossein Ayati
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین فرزایی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Mohammad Hossein Farzaei
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر سیدحمید کمالی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Hamid Kamali
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهرداد کریمی
دکتر مهرداد کریمی
متخصص طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehrdad Karimi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیده نرگس ساداتی لامردی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکوگنوزی
Seyede Nargess Sadati Lamardi
Assistant professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
Atanas Atanasov
University of Vienna, Austria,
Anupam Bishayee
Anupam Bishayee
Larkin University, USA,
Hari Devkota
Hari Devkota
Kumamoto University, Japan.,
Olga Gortzi
Technological Educational Institute of Thessaly, Greece,
Filippo Maggi
Filippo Maggi
University of Camerino, Italy.,
Jose Luis Martinez
Jose Luis Martinez
University of Santiago, Chile.,
دکتر رضا محور
دکتر رضا محور
Reza Mehvar
Chapman University, California, United States.,
Antonella Smeriglio
Antonella Smeriglio
University of Messina, Italy,
Eduardo Sobarzo-Sanchez
Eduardo Sobarzo-Sanchez
University of Santiago de Compostela, Spain.,
Gian Carlo Tenore
Gian Carlo Tenore
University of Naples Federico II, Italy.,
Faming Zhang
Faming Zhang
Nanjing Medical University, Nanjing, China.,
Lovro Ziberna
Lovro Ziberna
University of Ljubljana, Slovenia.,
دکتر غلامرضا امین
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گیاهان دارویی، اسانس، داروهای گیاهی
Gholamreza Amin
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy, Medicinal Plants, Essencial oils, Herbal Medicines
دکتر محسن پرویز
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohsen Parviz
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
مهناز خانوی
مهناز خانوی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahnaz Khanavi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا شمس اردکانی
استاد گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohammad Reza Shams Ardekani
Professor, Pharmacology Department, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر عبدالعلی محقق زاده
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Abdolali Mohagheghzadeh
Shiraz University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر سیدعلی یثربی
دکتر سیدعلی یثربی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Ali Yasrebi
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹