درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
نوید جهدی
مدیر مسئول:
نوید جهدی
سردبیر:
فاطمه علیمیرزایی
مدیرداخلی:
دکتر میلاد فتحی
دورنگار:
021-43857124
سایت اختصاصی:
maremat-mag.ir
نشانی:
کرج، آزادگان ، ابتدای بلوار مطهری، شهید سبحانی، پلاک 48، واحد 4
تلفن:
021-33202487
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/29
صاحب امتیاز
نوید جهدی
نوید جهدی

Navid Jahdi

مدیر مسئول
نوید جهدی
نوید جهدی

Navid Jahdi

سردبیر
فاطمه علیمیرزایی
فاطمه علیمیرزایی

Fatemeh Ali Mirzaee

اعضای تحریریه
نوید جهدی
نوید جهدی

Navid Jahdi

دکتر میلاد فتحی

Milad Fathi

منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

نیما جهدی
نیما جهدی

Nima Jahdi

مرضیه صمدی
مرضیه صمدی

Marzieh Samadi

فاطمه علیمیرزایی
فاطمه علیمیرزایی

Fatemeh Ali Mirzaee

مدیرداخلی
دکتر میلاد فتحی

Milad Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶