درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
نوید جهدی
مدیر مسئول:
نوید جهدی
سردبیر:
فاطمه علیمیرزایی
مدیرداخلی:
دکتر میلاد فتحی
نشانی:
کرج، بلوار امام خمینی (باغستان)، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735 ، ساختمان پرند، واحد 1
تلفن:
026-34436959
دورنگار:
021-43857124
سایت اختصاصی:
maremat-mag.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/15
صاحب امتیاز
نوید جهدی
نوید جهدی

Navid Jahdi

مدیر مسئول
نوید جهدی
نوید جهدی

Navid Jahdi

سردبیر
فاطمه علیمیرزایی
فاطمه علیمیرزایی

Fatemeh Ali Mirzaee

اعضای تحریریه
نوید جهدی
نوید جهدی

Navid Jahdi

دکتر میلاد فتحی
دکتر میلاد فتحی

Milad Fathi

منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

نیما جهدی
نیما جهدی

Nima Jahdi

مرضیه صمدی
مرضیه صمدی

Marzieh Samadi

فاطمه علیمیرزایی
فاطمه علیمیرزایی

Fatemeh Ali Mirzaee

حمید پشتوان
حمید پشتوان

Hamid Poshtvan

مدیرداخلی
دکتر میلاد فتحی
دکتر میلاد فتحی

Milad Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴