گذشته دو‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۸، شماره 9587، 12 صفحه
1
صفحه اول
مسعود پیرهادی
غلامرضا انبارلویی
3
سیاسی
اقدام متقابل در انتظار کانادا / گزارش «رسالت» از اقدام خصمانه دولت کانادا در توقیف اموال ایران
حانیه مسجودی
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 8)