گذشته شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، شماره 10604، 8 صفحه
1
صفحه اول
مسعود پیرهادی
استقبالی به رنگ امید / دومین سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی در طول یک سال با بازدیدها و افتتاح های متعدد همراه بود
3
اقتصادی
دلالی؛ مهم ترین آفت کشاورزی / راهکارهای رفع مشکلات صنعت کشاورزی بررسی شد
4
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 4 الی 5)
7
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی
8
صفحه آخر
صنایع دستی؛ عاملی برای قدرت نرم / فرش و صنایع دستی ایرانی ،نماینده فرهنگ و تاریخ ما هستند