گذشته چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، شماره 23556، 12 صفحه
5
گزارش روز
جهش تولید با مشارکت مردم چرا و چگونه؟- (1)
حسن رضایی
6
پاورقی
مبارزه به روایت سید احمد هوایی (41)
مرتضی میردار
مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه (115)
سید یاسر جبراییلی