بررسی وضعیت بیماری سوختگی غلاف برنج در شالیزارهای استان مازندران

پیام:
چکیده:
سوختگی غلاف که به وسیله ی قارچ Rhizoctonia solani AG1-IA ایجاد می شود، یکی از بیماری های مهم برنج در استان های شمالی ایران، از جمله استان مازندران می باشد. جهت بررسی وضعیت آلودگی مزارع استان، طی دو سال زراعی1387و 1388، تعداد 53 مزرعه در پنج شهرستان آمل، ساری، قائم شهر، سوادکوه و بهشهر مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده های بیماری، بر اساس درصد بوته های آلوده(I) و شدت متوسط بیماری(S (ارتفاع لکه های ناشی از بیماری نسبت به ارتفاع گیاه) و S2(تعداد پنجه بیمار نسبت به تعداد کل پنجه های گیاه بیمار)) در هر مزرعه انجام گردید. نتایج نشان داد که اختلاف آلودگی مزارع در پنج منطقه ی مورد بررسی، از لحاظ وقوع و شدت، کاملا معنی دار (01/0 P <) بود. کمترین و بیشترین مقدار متوسط بیماری در بهشهر برای درصد وقوع (I) و شدت متوسط بیماری (S و S2)، به ترتیب برابر92/10، 55/6 و 9/9 درصد و در آمل برابر 87/42، 66/28 و 99/34 درصد مشاهده گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1009079 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.