بسط و پیاده سازی الگوریتم Convolution برای محاسبه ی دوز تابش فوتون در پرتودرمانی

پیام:
چکیده:
مقدمه
یکی از روش های بسیار پر کاربرد در درمان بیماری سرطان پرتودرمانی است. هدف در پرتودرمانی رساندن بیشترین مقدار دوز به بافت های سرطانی و کمترین مقدار به بافت های سالم مجاور می باشد. به همین دلیل محاسبه ی دوز رسیده به نقاط مختلف بدن قبل از تابش پرتو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این محاسبات توسط سیستم طراحی درمان انجام می گیرد. پایه ی یک سیستم طراحی درمان الگوریتم آن است. هدف از انجام این طرح، بسط و پیاده سازی الگوریتم Convolution در قالب یک کد و به دنبال آن بررسی میزان دقت مقادیر محاسباتی دوز توسط این کد نسبت به مقادیر تجربی بود.
روش ها
در این طرح از روش Convolution پراکندگی کامل استفاده شد. با در نظر گرفتن یک فانتوم در ابعاد 25/11 × 5/11 × 5/11 سانتی متر مکعب و اعمال فیلد سایزهای 3 × 3، 5 × 5 و 10 × 10 سانتی متر مربع بر روی سطح آن، کد مربوط توسط برنامه ی MATLAB نوشته شد. انرژی فوتون های ورودی نیز 6 مگا الکترون ولت در نظر گرفته شد. نتایج درصد دوز عمقی با مقادیر تجربی مقایسه گردید.
یافته ها
میانگین میزان درصد اختلاف ها برای فیلد سایز 3 × 3 سانتی متر مربع برابر با 527/1 درصد، برای فیلد سایز 5 × 5 سانتی متر مربع برابر با 51/1 درصد و برای فیلد سایز 10 × 10 سانتی متر مربع برابر با 00/3 درصد به دست آمد.
نتیجه گیری
مقادیر درصد اختلاف دوز بین مقادیر محاسبه شده توسط کد و مقادیر تجربی برای هر سه فیلد سایز 3 × 3، 5 × 5 و 10 × 10 سانتی متر مربع کمتر از 5 درصد بود. با توجه به توصیه های AAPM TG-53 (American association of physicists in medicine task group 53) این مقادیر در محدوده ی قابل قبولی می باشند.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1036886 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.