بررسی شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III وIDF در استان سمنان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

سندرم متابولیک مجموعه ای از اختلالات متابولیک است که باعث افزایش ریسک بیماری های قلبی-عروقی و دیابت می شود. مشخصه اصلی سندرم متابولیک چاقی مرکزی، تری گلیسیرید بالا، HDL پایین، هایپرگلیسمی و فشارخون بالا است. با توجه به رشد بیماری های قلبی در سال های اخیر مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع سندرم متابولیک در جمعیت بزرگ سال استان سمنان انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه اپیدمیولوژیک به صورت مقطعی در استان سمنان بر روی 3799 فرد 70-30 ساله انجام شد. در این مطالعه افراد به صورت تصادفی چند مرحله ای از جامعه شهری و روستایی استان انتخاب و شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III و IDF بررسی شد.

یافته ها

شیوع سندرم متابولیک بر اساس ATP III و IDF به ترتیب 5/28% و 8/35% بود که با افزایش سن در هر دو جنس افزایش داشت. بالاترین شیوع در گروه سنی بیش از شصت سال دیده شد. شیوع سندرم متابولیک به طور معنی داری در زنان بر اساس هر دو تعریف، بالاتر و در غیرسیگاری ها بر اساس IDF بیش تر بود (05/0 P<). کاهش شیوع سندرم متابولیک با افزایش سطح سواد ارتباط معنی داری دارد (05/0 P<). شیوع سندرم متابولیک در جمعیت شهری و روستایی استان سمنان تفاوتی نداشت. از میان عوامل خطرزای سندرم متابولیک بر اساس ATP III و IDF به ترتیب تری گلیسرید بالا 8/40% و چاقی شکمی 8/70% بالاترین شیوع را داشت.

نتیجه گیری

یافته های مطالعه بر شیوع بالای سندرم متابولیک در استان سمنان در جمعیت 30 تا70 ساله دلالت دارد. لذا باید کوشید با شناسایی عوامل خطر در جهت پیش گیری از ابتلا و شناسایی عوامل خطر در جامعه گام برداشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1037827 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.