مقایسه خصوصیات نخ خامه و فرش دست بافت تهیه شده از الیاف پشم چیده و پوست دباغی شده

پیام:
چکیده:
به منظور مقایسه خصوصیات نخ خانه و فرش دست بافت، تعداد 40 جلد پوست گوسفند به دو گروه تقسیم گردید. در گروه اول، پشم از روی پوست با استفاده از پشم چین برقی چیده شد و در گروه دوم، الیاف با استعمال 15 درصد ماده شیمیایی سولفید سدیم برداشت گردید. نتایج نشان داد که قطر الیاف دباغی (3‎/2 ± 3‎/39 میکرومتر) بیشتر از الیاف چیده شده (7‎/0 ± 3‎/36 میکرومتر) بود (05‎/0P<). طول دسته الیاف دباغی (7‎/0 ± 3‎/3 سانتی متر) کمتر از الیاف چیده شده (2‎/0 ± 3‎/5 سانتی متر) بود (05‎/0P<). درصد ازدیاد نسبی طول تا حد پارگی نخ های تهیه شده از پشم دباغی بیشتر از نخ های حاصل از پشم چیده شده بود (05‎/0P<). استحکام نخ های تهیه شده از پشم دباغی 7‎/1 گرم نیرو بر تکس بود که در مقایسه با نخ های حاصل از پشم چیده شده (1‎/2 گرم نیرو بر تکس) تفاوت معنی داری داشت. تفاوت نخ های حاصل از پشم دباغی و چیده شده از نظر درصد رنگ پذیری و ثبات رنگ در برابر شستشو و نور، معنی دار بود. ضخامت تحت فشار بار متحرک و ثابت از نمونه های فرش تهیه شده با پشم دباغی و چیده شده به ترتیب 00‎/88 و 40‎/88 واحد و 46‎/91 و 09‎/93 واحد بود. استفاده از پشم های دباغی به دلیل کاهش استحکام و ثبات رنگ نخ و افزایش میزان رنگ پذیری، آسیب شدیدی بر کیفیت فرش های پشمی وارد می کند و باید روش های دیگری برای جدا کردن پشم از پوست مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1061023 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.