بررسی مکانی- زمانی ماتریس های انتقال ماهانه زنجیره مارکف برای انتخاب مکان های مناسب کشت دیم در استان فارس

چکیده:
تقریب اول زنجیره مارکف به فرآیندی گفته می شود که به یک فرایند قبل از خود وابسته باشد. برای استفاده از تقریب اول زنجیره مارکف باید ماتریس انتقال دو در دو که نشان دهنده وضعیت وقوع یا عدم وقوع بارندگی در دو روز متوالی است، تعیین گردد. در این تحقیق با استفاده از آمار بارندگی روزانه 49 ایستگاه در استان فارس و به وسیله تقریب اول زنجیره مارکف، ماتریس های انتقال ماه های آبان تا فروردین تعیین گردید و سپس تغییرات مکانی آن ها در سطح استان فارس تهیه شد. استفاده از این ماتریس ها در پیش بینی وقوع و یا عدم وقوع بارندگی روزانه و همچنین تعیین دوره بازگشت دوره های خشکی متفاوت کاربرد دارد. نتایج نشان داد که در ماه های بهمن و اسفند احتمال وقوع بارش و دوره بازگشت دوره های خشکی متفاوت در سطح استان فارس بیشتر از سایر ماه های سال و در ماه آبان کمتر از ماه های آذر تا فروردین می باشد. از طرف دیگر احتمال وقوع بارش و دوره بازگشت دوره های خشکی متفاوت در ماه های آبان تا فروردین در جنوب استان کم و به سمت شمال و شمال غرب استان افزایش می یابد؛ بنابراین مناطق شمال و شمال غرب استان شامل شهرستان های سپیدان، کازرون و ممسنی مناسب ترین مناطق استان فارس برای کشت دیم گیاهان مختلف مانند گندم می باشند
زبان:
فارسی
صفحه:
183
لینک کوتاه:
magiran.com/p1061152 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!